Spektrum Rožnovska

Blog

BLOG: Rožnovský chrámový sbor slaví 40. výročí svého založení

Zakládající vedoucí našeho chrámového sboru byla v roce 1982 paní Libuše Pavelčáková. Učila v hudební škole v Rožnově klavír a později i varhany. Z její třídy…

Více »
Blog

BLOG: Nedá se to všechno stihnout – zpráva návštěvníka rožnovských koncertů

Poepidemiologický rok 2022 začal zostra. Alespoň teda množstvím nabízených koncertů. No posuďte sami. Sezonu vážné hudby zahájili spolu se starostou…

Více »
Blog

BLOG: Na téma Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky

Každý člověk má v životě své hodnoty. Pro každého z nás mají svůj význam. Hodnoty mohou být různorodé, od materiálních až po…

Více »
Blog

BLOG: Tradice a město

Vážení spoluobčané dovolte abych se s Vámi podělit o postřeh, námět, nevím jak nazvat. S radostí jsem si přečetl v posledním vydání Spektra…

Více »
Blog

BLOG: Rožnov rozhoduje o své budoucnosti a budoucnosti našich dětí. Buďte u toho!

Knihovna a kongresové centrum VS Investice do dopravy, infrastruktury, bytů, školek a škol, domova pro seniory Co je pro naše město důležitější?…

Více »
Blog

BLOG: KULTURYMILOVNÍ LIDÉ, BDĚTE!!!

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se bude od 15 hodin ve Společenském domě v Rožnově konat velmi důležité mimořádné jednání zastupitelstva. Naši zastupitelé…

Více »
Blog

BLOG: Jednání ZM dne 7.12.2021

Dnes 9.12. 2021 jsem si přehrál webový záznam z jednání ZM 7.12.2021.  Byl jsem v naprostém němém úžasu z gest a vyjadřování  bývalého starosty a současného…

Více »
Blog

BLOG: Občanům Rožnova

Vážení spoluobčané Rožnova p.R. dovolte abych se s Vámi podělil o tom jak moudře,prozíravě,odborně a jednotně rozhoduje vedení města,rada,zastupitelstvo. O co jde? Někdy na jaře…

Více »
Blog

BLOG: K výsadbě zeleně na Nábřeží Dukelských hrdinů

Dobrý den, jen bych se ve stručnosti vyjádřil k tolik diskutované revitalizaci Nábřeží Dukelských hrdinů. Stromy potřebují pro svůj růst možnost…

Více »
Blog

BLOG: Štěstí! Co je štěstí? Vosička jenom zlatá…

Při cestě jarní živou zahradou jsme se s dětmi zastavili u hmyzího domečku a pozorovali, jak včelky samotářky – zednice – vylézají z otvorů…

Více »
Back to top button