zpravodajství

Zastupitelé se sešli nad pracovní verzí rozpočtu

Pracovní seminář k rozpočtu města na rok 2019 absolvovali členové rožnovského zastupitelstva a finančního výboru. Spolu se starostou a vedoucími některých odborů radnice podrobně…

Více »

Městské lesy bojují za druhovou pestrost porostů

Kůrovcová kalamita decimuje lesy v celém regionu a nevyhýbá se ani porostům ve správě společnosti Městské lesy Rožnov, s. r. o. Ta…

Více »

Rožnovská Bečva je pořád na svém minimu

V pondělí 20. srpna vyhlásil Odbor životního prostředí (dále jen OŽP) rožnovské radnice stav sucha a zákaz nakládání s vodami na území města. I po…

Více »

Na rožnovském hřbitově je nové kolumbárium

Radnice zřídila na městském hřbitově Láň kolumbárium, které slouží k ukládání uren se zpopelněnými ostatky. „Zájemci si mohou pronajmout kolumbární schránku, která…

Více »

Z města zmizí staré telefonní automaty

Provozovatel zruší ve městě čtyři veřejné telefonní automaty. Důvodem je pokles zájmu obyvatel o využívání těchto zařízení. Ke zrušení automatů na ulicích…

Více »

Přijďte si vyzvednout nádobu na bioodpad

Rožnovská radnice stále rozdává nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů. K dispozici je ještě téměř 400 nádob. Vlastníci zahrad s trvalým pobytem v Rožnově…

Více »

Krajský úřad: Reklamy musí zmizet od silnice I. třídy

Vlastníci musí odstranit reklamní zařízení, která jsou v rozporu se zákonem umístěná v blízkosti hlavní silnice I/35 vedoucí Rožnovem. Pokud tak neučiní,…

Více »

Cyklopodjezd zvýší bezpečnost

Do konce července má být hotov nový cyklopodjezd na Cyklostezce Bečva pod mostem u křižovatky u hotelu Eroplán. Díky podjezdu se bruslaři, cyklisté…

Více »

Stříbro v soutěži o Keramickou popelnici pro Rožnov

Ocenění a šek na 20 tisíc Kč si ze slavnostního vyhlášení výsledků 12. ročníku krajské soutěže O keramickou popelnici odnesli zástupci města. V roce…

Více »

FOTO: Rožnov hostil Leaderfest

Mezinárodní setkání 450 zástupců samospráv z České a Slovenské republiky, Polska i Rakouska, ministerstev a krajů proběhlo na konci května v Rožnově. Odborná konference Leaderfest financovaná…

Více »