TV Beskyd s.r.o.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Název
TV Beskyd s.r.o.

Důvod a způsob založení

Společnost TV Beskyd s.r.o. byla založena za účelem výroby a šíření lokálního zpravodajství na základě provozních příspěvků měst a obcí, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Organizační struktura

Rada města -> dozorčí rada -> jednatel -> účetnictví -> šéfredaktor -> redakce

Kontaktní spojení

TV Beskyd s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
email: geryk@tvbeskyd.cz
tel.: 604 502 920
telefonní seznam redakce

www.tvbeskyd.cz

TV BESKYD s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka oddíl C, vložka 21218

IČ: 25844334
DIČ: CZ25844334

Dokumenty

sbírka listin

Rozpočtový výhled na rok 2017
Výroční zpráva TV Beskyd za rok 2016

Žádosti o informace

podrobnosti ZDE

Back to top button