společnost

Architekt Karel Janča oceněn na Pražském hradě

Ceny Opera Civitatem 2021 a Ceny Jože Plečnika 2021 byly v pondělí 4.  října slavnostně předány ve Španělském sále Pražského hradu. Stalo se tak v rámci bilančního projektu Naše město 1991–2021. Do Zlínského kraje putovalo šest ocenění. Mezi nimi je i uznávaný architekt z  Rožnova Karel Janča.

Ceny Opera Civitatem jsou udělovány městům, která v uplynulých 30 letech realizovala nejkvalitnější a  nejprospěšnější soubory veřejných staveb ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků. Ceny Jože Plečnika jsou určeny osobnostem z  řad architektů, stavitelů, stavebníků, osobností veřejného života – starostů, radních a zastupitelů měst a  dalších institucí, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

Ing. arch. Karel Janča

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, do roku 1991 byl zaměstnán ve firmě Stavoprojekt Brno. Poté se vrátil do rodného Rožnova pod Radhoštěm, kde založil soukromou praxi, kterou doposud vede. V současné době se jako generální projektant podílí na vzniku nového areálu Kolibiska Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho filozofií je místo bourání, jež nezvratně devastuje prostor, citlivá konverze objektu bez ztráty jeho stavební podstaty, která umí nalézat nové možnosti existence objektu. Úspěšnou revitalizaci představuje např. rožnovská bývalá Brillova továrna z konce 19. století. Ta se stala víceúčelovou budovou, která velkorysou rekonstrukcí obohatila město o nové těžiště na pravém břehu řeky Bečvy. Karel Janča je tvůrcem, který architekturou dokáže vyprávět. Má mimořádný cit a smysl pro uchopení ducha místa (genia loci), do něhož jako architekt umí tvůrčím způsobem geniálně vstoupit a kultivovat ho. Jeho interpretace jsou přesné, logické a vyznačují se výtvarnými kvalitami. Novou Brillovku pojal v širších souvislostech. Chtěl, aby se budova zapojila do urbanismu města, do jeho rostlé struktury. Tento potenciál bezezbytku naplnil, když budovu z různých směrů otevřel, vytvořil v ní krásnou pasáž, několik průchodů a před jižním křídlem nechal terén zvolna klesat, čímž získala energii a čerstvé proudění. Vnější forma Brillovky naznačuje, že jde o  stavbu nadčasových ambicí. Text (r, Zlínský kraj)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button