politika

Až budou rožnovské hodiny opět bít

Když před více než dvěma sty padesáti lety budovali obyvatelé rožnovské farnosti kostel Všech svatých, marně bychom hledali na jeho věži hodiny. Ty byly instalovány až druhotně v roce 1805 při první generální opravě objektu. Můžeme se proto oprávněně prát, proč nebyly hodiny od počátku součástí kostelní stavby? Stavitelé na ně zapomněli? Nezbyly na ně již peníze? Pan farář či Rožnované nepotřebovali vědět, jaká hodina právě nastala? Odpověď musíme ale hledat někde jinde. Jak víme i z jiných měst, věžní hodiny obvykle bývaly součástí radnic. Pouze v případě, že radniční objekt nedisponoval adekvátní věží či místem pro viditelné umístění hodinového stroje, docházelo na náklady obce k jeho instalaci na věž kostela. Využívala se její vyvýšená pozice a údaje na ciferníku byly snadno viditelné v zástavbě i na jejích okrajích. Investorem bývaly v těchto případech obce v rámci plnění „veřejné služby“, protože církev hodinový stroj k životu farního společenství nepotřebovala (poledne, klekání, ale i konání mší svatých byly dávány na vědomí zvukem kostelních zvonů). A tak i v Rožnově po mnoho desetiletí město náležitě o stroj pečovalo – bezesporu i z toho důvodu, že každému bez ohledu na jeho majetek či okamžitou moc spravedlivě odměřoval čas jeho pozemského bytí. Ke svému závazku se městská reprezentace hlásila dokonce i v době komunistické nesvobody. Když v padesátých letech minulého století probíhala generální rekonstrukce kostela Všech svatých, veškeré investice a práce řídila farnost, jen zabudování nového hodinového stroje proběhlo na náklady města. Ani stranický aparát KSČ totiž nemohl zpochybnit stanovisko tehdejšího městského národního výboru, že „věž je v Rožnově větší měrou objektem, který slouží potřebám a zájmům veřejnosti…“

V době koronavirové pandemie se z větší části zastavil nejen ruch v Rožnově pod Radhoštěm, ale i věžní hodiny. V posledních dnech nabývá náš život opět standardní tempo a všichni směřujeme s novou zkušeností k dalším úkolům a plánům v osobním i veřejném životě. Je ovšem na místě vdechnout nový život též rožnovským hodinám. Nastalá ekonomická situace i propad daňových příjmů přirozeně staví před rozpočet města řadu investičních priorit, jejichž realizace je nezbytná pro zkvalitnění života všech občanů. Navzdory tomu se ale nemůžeme vzdát ani závazků – skutečných i těch morálních –  vůči počinu někdejších reprezentantů města, v jejichž šlépějích na počátku třetího milénia kráčíme. I proto vznikla iniciativa tří zastupitelů (D. Drápala, J. Koryčanský, Z. Němeček,), aby odpovědnost za pořízení nového hodinového stroje převzali volení zástupci obyvatel. Bylo by totiž nanejvýš symbolické, kdyby se zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost či ideové zakotvení pomyslně spojili v jeden celek, který dokáže vdechnout život věžnímu stroji. Ten bude nad našimi hlavami dnem i nocí spravedlivě odměřovat čas – a v neposlední řadě napomůže i nadále spolu s populární lidovou písní šířit dobré jméno Rožnova pod Radhoštěm, jehož hodiny budou opět – někdy smutně, někdy možná i vesele bít. Stačí k tomu málo: zříci se ve prospěch nových hodin odměny za výkon funkce zastupitele města za jeden a půl měsíce. A tak nás snad již nedělí příliš dlouhá doba od okamžiku, kdy znovu uslyšíme odbíjet rožnovské hodiny. Daniel Drápala, zastupitel města

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button