Blog

BLOG: 30 let poštovního úřadu Rožnov pod Radhoštěm 3

Před třiceti lety 8. 4. 1991 zahájil provoz další poštovní úřad v našem městě, Rožnov pod Radhoštěm 3, kterému bylo přiděleno poštovní směrovací číslo 756 64. Zřízení tohoto nového poštovního úřadu bylo nutné vzhledem k tomu, že rožnovský poštovní úřad 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, umístěný na náměstí Míru, již před rokem 1990 jen s nejvyšším úsilím zajišťoval poštovní provoz v tehdejším osmnáctitisícovém městě.
Nový poštovní úřad byl umístěn do levé části přízemí budovy obchodního střediska LÁZ. Vedoucí poštovního úřadu byla jmenována a funkci vykonávala paní Ludmila Landová až do 30. 9. 2018, kdy odešla do důchodu. Po ní je vedoucí pošty paní Veronika Zetková.
Od 11. 5. 1998 byl v rámci modernizace provozu poštovních úřadů s.  p. Česká pošta uveden do provozu počítačový systém APOST, který měl čtyři přepážkové terminály řízené serverem.
V letních měsících 2000 přerušil úřad činnost z důvodu stěhování do nových provozních prostor v části přízemí bývalého Závodního klubu Tesly Rožnov. Od 1. 9. 2000 zahájil úřad činnost v těchto nových prostorách. Přestěhování bylo realizováno z toho důvodu, že v areálu bývalého podniku Tesla bylo umístěno více než 100 větších i menších firem a podnikatelů, pro které poštovní úřad zajišťuje poštovní služby a nové umístění bylo pro ně mnohem výhodnější.
Poštovní úřad plní od počátku své činnosti pouze funkci podací pošty. Funkci doručovacího poštovního úřadu plní stále hlavní poštovní úřad 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1. Doručovací funkce poštovního úřadu 756 64 Rožnov pod Radhoštěm 3 spočívá pouze v uložení došlých poštovních zásilek do poštovních boxů pro firmy, kterých má úřad ve svých prostorách celkem 96, a možnosti vyzvednutí doručených doporučených a peněžních zásilek zaslaných na tuto poštu, vč. výplaty důchodů pro osoby bydlící v této části města. Po zrušení pobočky Sazky umístěné ve stejné budově zajišťuje poštovní úřad od r. 2007 také příjem sázenek a výplatu výher sázkových her Sazky. Zajišťuje také služby Poštovní spořitelny a Pojišťovny ČSOB.
K označování zásilek používal poštovní úřad od otevření ruční dvoukruhová razítka s můstkem s opisem 756 64 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 3 s datem na můstku sestávajícím ze dne, měsíce a posledního dvojčíslí roku s rozlišovacími čísly 1 a 2. Na poště je v provozu také frankotypový razítkovací stroj. K označování peněžních podacích lístků se používalo strojové razítko se stejným opisem, jako mají ruční denní razítka, bez rozlišovacího čísla, se třemi hvězdičkami dole doplněné pořadovým číslem peněžní operace. K těmto razítkům přibyla postupně další dvě stejná ruční razítka s rozlišovacími čísly 3 a 4.
Od r. 2000 se rozsah činnosti tohoto poštovního úřadu postupně rozšiřoval a v provozu byly až čtyři přepážky a zaměstnával čtyři pracovnice. Po reorganizaci a racionalizaci poštovních služeb v Rožnově se od r.  2009 snížil počet pracovníků tohoto úřadu na tři a byl také redukován počet poštovních přepážek na tři.
Počet zásilek na tomto poštovním úřadě se proti minulým rokům nezmenšil, ale naopak zvětšil. Poslední údaje o počtech zásilek, které se podařilo zjistit, říkají, že pracovníci pošty vyřídili za rok 2010 přes 115 000 obyčejných a doporučených listovních zásilek pro tuzemsko a cizinu, 2 400 balíkových zásilek vč. EMS zásilek, kolem 40 000 peněžních operací, vyplatili skoro 3 000 důchodů a  zajistili v rámci systému Czech Point více jak 400 ověření podpisů a výpisů z RT a KN. Do poštovních schránek pro firmy bylo vytříděno více jak 1 200 kg listovních zásilek. Z  celkového počtu poštovních operací, které byly na poštovním úřadu provedeny v r. 2010, vychází na jednu pracovnici 52 600 za rok! To je jistě úctyhodné číslo, které svědčí o tom, že všechny pracovnice mají co dělat, aby svou práci zvládly k plné spokojenosti firem i nás, obyvatel Rožnova a okolí, jako zákazníků s. p. Česká pošta.
Objem současného stavu vyřízených zásilek vedení s. p. Česká pošta odmítlo poskytnout, údajně z důvodu bezpečnosti a hospodářského tajemství, takže porovnat současný stav s minulostí není možné.
Tento poštovní úřad prokázal za 30 let své činnosti, že je vedle hlavního poštovního úřadu 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 velmi důležitý pro zajištění poštovních služeb v dnešním Rožnově pod Radhoštěm.
Do čtvrtého desetiletí náročné činnosti tohoto poštovního úřadu přejeme jeho třem pracovnicím hodně sil a dobré zdraví.

Vladimír Vystavěl

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button