Blog

BLOG: 56. Filatelistická a sběratelská burza

V  březnu se konala 56. oblastní filatelistická a sběratelská burza, kterou rožnovský Klub filatelistů při Středisku volného času (dále jen SVČ) uspořádal ve velké zasedací místnosti radnice. Její součástí bylo také vyhlášení výtvarné soutěže pro děti Co se mi líbí v Rožnově a okolí na poštovní známce.

Na burze nabízelo známky, pohlednice a další sběratelský materiál 12 prodávajících ze tří moravských krajů. Nabídka, která byla rozšířena také o mince, bankovky, medaile a odznaky, byla opět rozsáhlá a každý z návštěvníků určitě našel to, co ve své sbírce postrádal.

Tato burza byla již 27. s doprovodným programem – výstavkou a vyhlášením výsledků výtvarné soutěž pro děti Co se mi líbí v Rožnově a okolí na poštovní známce. Soutěž vyhlásilo Oddělení výtvarné výchovy SVČ spolu s Klubem filatelistů pro děti z MŠ, školní mládež a studenty z Rožnova a okolí. Drobné ceny předali vítězům v jednotlivých kategoriích Jan Trlica za SVČ, Vladimír Vystavěl za Klub filatelistů a místostarosta Jan Kučera.

Výsledky soutěže: kategorie MŠ – 1. Frances Okolo, 2. Adéla Kulišťáková, 3. Sára Pešková, kategorie 1. stupeň ZŠ – 1. Jiří Koryčanský, 2. Josef Brňovják, 3. Michal Vašek, kategorie Gymnázium – 1. Lenka Bělunková, 2. Laura Grlová, 3. Helena Pešková.

Je zajímavé, že tentokrát se soutěže nezúčastnili žákyně a žáci II. stupně ZŠ, kteří v soutěžích vždy převažují a počet prací byl proto menší. Návštěvníkům burzy se vystavené výtvarné práce mladých velice líbily a jejich dobrou úroveň kladně hodnotila i komise složná ze zástupců SVČ a Klubu filatelistů, která vybrala nejlepší z nich. Mladým tvůrcům hezkých návrhů poštovních známek přejeme hodně úspěchů v jejich další výtvarné činnosti.

Všichni návštěvníci burzy si také mohli prohlédnout výstavu v Galerii na radnici, kterou Klub filatelistů uspořádal k 60.výročí svého založení, které připadá na 23. červen t. r. ( v dubnu oslavuje 40 let trvání také Středisko volného času, jehož součástí je i Klub filatelistů). Na více jak 50ti výstavních panelech jsou ukázky z činnosti členů Klubu filatelistů z oblasti poštovní historie pošt na Rožnovsku, soukromé vydání příležitostných obálek a známek s přítisky na kuponech k různým výročím pošt a Valašského muzea v přírodě. Hlavně však jsou na výstavě k vidění překrásné obálky prvého dne vydání s uměleckými díly předních našich i světových malířů.

Také tato 56. sběratelská burza, velmi dobře navázala na předcházející burzy, které Klub filatelistů pořádá již od roku 1986, pravidelně na jaře a na podzim. Tak jako všechny minulé burzy přispěla i tato burza k obohacení sbírek našich sběratelů a k propagaci filatelie a sběratelství v Rožnově p. R., nejen mezi dospělými, ale věříme že i mezi školáky a studenty. Chybu udělali sběratelé, kteří na burzu a výstavu nepřišli.

Za pomoc při organizování burzy patří poděkování především vedení našeho města, které umožňuje Klubu filatelistů při SVČ uspořádat burzu v hezkém prostředí velké zasedací místnosti MěÚ. Poděkování patří také našim podporovatelům, T-klubu kulturní agentuře a všem členům Klubu filatelistů, kteří se na přípravě a vlastní organizaci burzy podíleli.

Další 57. sběratelskou burzu s výtvarnou soutěží pro mladé chce Klub filatelistů při SVČ uspořádat na podzim. Sběratelé se mohou těšit opět na bohatou nabídku sběratelského materiálu a mladí na další, 28. pokračování výtvarné soutěže, návrhů poštovních známek.

Zájemce o filatelii, sběratelství pohlednic a mincí přivítáme rádi na pravidelných výměnných schůzkách Klubu filatelistů ve Středisku volného času v pavilonu B před ZŠ Pod Skalkou. Výměnné schůzky se konají vždy každý sudý čtvrtek od 18 hodin. Do prázdnin se budou schůzky ještě konat 4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, a 13. června. Termíny schůzek najdete ve SR a ve skříňce Klubu filatelistů na rožnovské poště a také spolu s bližšími podrobnostmi o činnosti Klubu filatelistů na webové stránce KF http://valachnet.cz/kf.roznov.

Výbor Klubu filatelistů při SVČ v Rožnově p. Radh.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button