Blog

BLOG: Beseda o drogové problematice v Triumfu

Dne 2. 5. 2023 se v Nízkoprahovém zařízení Triumf v Rožnově konala zajímavá beseda o drogové problematice. Tuto akci zprostředkovala Erika Rutar Černá, kterou známe ze střediska volného času. Besedy se zúčastnilo dvacet mladých lidí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TRIUMF klub navštívil sociální pracovník Jan Horák, který pracuje v sociální komunitě Exit, kde provází lidi se závislostí.  Pracovník Jan navštívil klienty NZDM Triumf klub, aby našim klientům a jejich blízkým předal informace, zajímavosti a zkušenosti s tím, co to závislost vlastně je, co nám může způsobit, jak snadno se člověk může dostat do problému se závislostí na alkoholu, drogách, gamblingu a sociálních sítích. Lektor zapůsobil na účastníky této besedy i tím, že má vlastní zkušenosti a přímý kontakt s lidmi, kteří si procházejí závislostí. Pracuje také jako podpora ve speciálním stanu na hudebních festivalech, kde pomáhá v krizových situacích lidem, kteří experimentovat s drogami a můžou nad sebou ztratit kontrolu. Lektor interaktivním způsobem zapojil všechny účastníky, aby vyjádřili svůj názor, aby položili otázky, dali podněty, které by je v této problematice zajímaly. Tím se otevřel prostor pro otevřenou diskuzi, do které se několik klientů aktivně zapojilo. Účastníci aktivně naslouchali, i když občas bylo pro ně těžké udržet pozornost, i přesto byli moc vděční, že nás Jan navštívil a tuto problematiku rozebral. Drogy jsou téma, které je aktuálně velmi zajímá. Cílem této besedy bylo podpořit v klientech kritické myšlení a víc do hloubky otevřít problematiku užívání drog, tak, aby si každý sám za sebe mohl vytvořit postoj k závislostem a byl schopen tento svůj názor obhájit i mezi svými vrstevníky. Lektor zároveň mluvil s úctou o lidech, kteří propadli závislosti a mladí lidé z něj mohli cítit, že i kdyby se náhodou oni ocitli v tíživé situaci v souvislosti s užíváním drogy, nemusí mít ostych říct si o pomoc. Blanka Kopřivová, SVČ Rožnov

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button