Blog

BLOG: Další zajímavý architektonický počin v centru města

V poslední době se navzdory současné složité hospodářské situaci projevuje aktivita místních investorů a jejich projektantů, kteří svými řešeními přinášejí nový vítr do podoby centra města. To se tak postupně zbavuje zejména názoru, že město by mělo být jakýmsi prodloužením skanzenu.

V tomto duchu např. vznikla zajímavá stavba Galerie CREARS od arch. Janči, nyní probíhá rekonstrukce a  dostavba objektu na Nádražní ulici rovněž od p. Janči a chystá se i  výstavba multifunkčního objektu na místě bývalého Paláčkova mlýna.
Nejnovějším počinem v našem městě je rekonstrukce objektu č.  p. 168, který prochází kompletní přestavbou, a to jak v interiéru, tak zejména exteriéru na straně do náměstí. Úvodní fází zpracování studie byl pověřen ateliér mladých architektů SAD z Prahy, kteří mj. v Rožnově navrhli zajímavou a moderní lávku přes Zuberskou ulici mezi objekty firmy Remak.
Základní otázkou u studie bylo, jak rekonstrukci fasády pojmout, tj. zda se snažit o nějaké historizující řešení a zachování stop dosavadního vývoje objektu, nebo mu vtisknout zcela jinou moderní podobu. Na jedné straně jde sice o jeden z nejstarších objektů na náměstí, údajně postavený někdy ve 30. letech 19. století, na druhé straně ale objekt prošel v minulosti řadou úprav, které mu z architektonického hlediska určitě nepomohly. Investor tedy požádal o názor řadu renomovaných osobností, např. z  Ústavu dějin umění AV a konzultoval situaci s architektem města a dalšími místními osobnostmi včetně vedení města. Závěr byl jednoznačný. Objekt v jeho současné podobě nemá hodnotu, která by si zasloužila ochranu, a město potřebuje najít soudobé, moderní řešení, které bude otiskem naší doby pro další generace.
To samozřejmě nebylo pro architekty jednoduché zadání. Nicméně jejich výsledné řešení splňuje očekávání. Rožnov tak na náměstí získá objekt, který bude určitě budit pozornost a snad se stane podnětem k následování i při rekonstrukcích jiných domů na náměstí.
Jak to už u moderně pojatých objektů bývá, lze očekávat, že ne každému se bude líbit. Nicméně to už je tak řečeno osudem architektura a umění obecně. Vkus je obecně navýsost individuální a na novinky a změny si často musíme zvyknout. I moji první reakci na řešení fasády bych označil jako překvapení, ale čím víc jsem se na návrh díval, tím víc jsem byl přesvědčen, že je to správné řešení. Věřím, že to i čas ukáže a potvrdí se slova jednoho mého přítele, že u toho domu se budou lidé fotit.
Samozřejmě, že stavba se na přechodnou dobu dotkne i provozu na náměstí a vyžádá si určitá omezení. Investor i stavební firma Mézl a Janíček se ale domluvili na relativně velmi krátkých termínech realizace a hotovo by mělo být do konce října 2021. Doufáme tedy, že obyvatelé a návštěvníci města budou tolerantní.

Jan Měrka

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button