Blog

BLOG: Den Země v ZŠ Koryčanské Paseky 2019

Dni Země jsme v naší škole zasvětili celý povelikonoční týden. Hned v úterý se všechny třídy zúčastnily Dne Země, který pořádalo SVČ v parku. Děti ve skupinkách absolvovaly jednotlivá stanoviště, kde se seznámily s naší přírodou a také s tím, jak ji chránit (např. domečky pro hmyz, semínkové bomby, CHKO Beskydy, druhy stromů, stopy lesních živočichů, třídění odpadu…). O pohyb na čerstvém vzduchu se postaral slalom s popelnicí, prolézačky z kontejnerů na tříděný odpad a především zajímavá prohlídka popelářského vozu. Děkujeme SVČ za uspořádání tohoto zajímavého dopoledne pro děti.

Ve čtvrtek jsme pak v rámci pracovních činností uklidili areál školy a její blízké okolí. Mladší žáci uklízeli zahradu a hřiště, starší pak les na Koryčanských Pasekách a potůček, který máme za školou. Přestože les i potok uklízí naše děti každoročně, našla se opět spousta odpadků, kterými nezodpovědní občané hyzdí naše krásné okolí.

Týden věnovaný Dni Země jsme zakončili celoškolní přírodovědnou exkurzí do rezervace Kotvice v CHKO Poodří nedaleko Studénky. Loni se děti na exkurzi seznámili s přírodním společenstvím přehrada i zpracováním a dodávkou pitné vody. Letos měly děti možnost zblízka prozkoumat přírodní společenství rybník a lužní les. Kotvice je rybník, který patří mezi významná hnízdiště vodních ptáků. Děti pracovaly ve smíšených skupinách od 1. po 5. třídy, na informačních tabulích naučné stezky hledaly informace o zde žijících ptácích, obojživelnících, hmyzu i rostlinách a odpovědi zaznamenávaly do pracovního listu. Spoustu živočichů jsme měli možnost vidět v přirozeném prostředí. Exkurze se všem moc líbila.

Stanislava Bardoňová – Sluníčková škola

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button