Blog

BLOG: Logopedická třída v MŠ 1. máje 1153 v Rožnově

třída Papoušci je pro děti s vadami řeči od 3 do 7 let věku. Naši třídu navštěvuje 14 dětí, proto je tu prostor se každému dítěti individuálně věnovat. Ve třídě se mimo výchovně vzdělávací činnost zaměřujeme hlavně na logopedickou intervenci. Což zahrnuje logopedické chvilky se zaměřením na procvičení jazyka, mluvidel, pohyblivosti rtů, grafomotoriky, artikulaci a často zařazujeme hry pro rozvoj smyslů. Zaměřujeme se také na správné dýchání, které procvičujeme v rámci denních činností, jako je zpěv, rytmizace, jóga, dechové cvičení a  hry. Na skupinovou logopedickou chvilku navazuje každodenní individuální logopedie s logopedickou asistentkou. Tam se nejčastěji vyvozují hlásky. Logopedická asistentka používá nejrůznější logopedické pomůcky, jako je zrcadlo, rotavibrátor, špachtle, sondy apod. V naší třídě spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem z Valašského Meziříčí, které nám každý měsíc poskytuje poradenství a supervizi.
Naše třída se účastní všech akcí mateřské školy. S paními učitelkami navíc vymýšlíme různé tematické dny, jako je Karneval, Den s  Harrym Potterem, Princeznovský den, Hasičský den apod. Mateřská škola nabízí další aktivity, jako je plavání, bruslení, lyžování, infrasaunu, solnou jeskyni a tvoření na 3D tiskárně.
V květnu proběhne zápis do této třídy. Intenzivní logopedická práce je pro děti s vadami řeči velice důležitá a měla by být zahájena již v  předškolním období. Více informací je zveřejněno na webu školky www.ms1maje-roznov.cz/1153/.

Natálie Maléřová

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button