Blog

BLOG: Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady

Naučit se třídit odpad, vytvořit hračku pro domácího mazlíčka ze starého trička nebo si ušít pytlík na ovoce a pečivo. To jsou jen některé z aktivit, které si žáci ZŠ Videčská vyzkoušeli v rámci projektového dne Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady.

Žáci se rozdělili na dvě skupiny. Deváťáci připravili pro děti z 1. stupně soutěž v parku, kde dvojice z 1. až 4. třídy plnily 15 různých úkolů. Děti třídily odpad, přiřazovaly dobu rozpadu jednotlivých druhů odpadů v přírodě, určovaly stromy, rostliny, poznávaly zvířata podle obrázků i zvuků, určovaly koření po čichu, ale také závodily ve sportovních disciplínách.

Žáci 5. až 8. třídy se rozlosovali do 16 skupin a postupně navštívili osm různých stanovišť. Všechna vycházela z principu 3R –  Reduce, reuse, recycle (redukuj, znovu použij, recykluj). Dozvěděli se také, jaká je produkce plastového odpadu na jednoho občana ČR, zvážili a spočítali, kolik je to PET lahví a kelímků od jogurtů. Dozvěděli se, jak obrovská je produkce plastů a jak ohrožují světové ekosystémy. Porovnávali vodu z kohoutku a z PET lahve, zhlédli film Příběh balené vody, počítali svou Ekostopu, ochutnali lokální potraviny a dozvěděli se, proč jsou příznivější pro životní prostředí a tak dále.

A co si děti odnesly kromě vlastního pytlíku na pečivo a hračky pro mazlíčka? Snad myšlenku, že v životě nejde jen o  peníze a hromadění věcí. Třeba je pytlík první krok, který je začátkem velké cesty.

Přes tři tuny papíru pro prales

ZŠ Videčská také dlouhodobě spolupracuje se spolkem Prales dětem. Ten se snaží zachraňovat prales v Indonésii a zároveň ukazovat dětem v ČR i SR krásu a rozmanitost světových ekosystémů. Součástí jejich práce je i monitoring divokých zvířat v přirozeném prostředí. ZŠ Videčská je vlastníkem dvou fotopastí v rezervaci Green life, jež je součástí národního parku Gunung Leuser na ostrově Sumatra. Projekt Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady jsme spojili s jednorázovou sběrovou soutěží. Tentokrát děti nenosily papír do tříděného odpadu, ale do školy, kde byl zvážen a připsán na konto jednotlivých tříd. Nejlepšími sběrači se staly třídy 4. A, 5. B a 2. A, ale poděkování patří všem, kteří se zapojili.  Peníze získané z více jak tří tun papíru investujeme do další fotopasti, tentokrát v Africe, protože tam se rozšiřuje činnost spolku Prales dětem.

Libuše Pokorná, ZŠ Videčská

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button