Blog

BLOG: Na téma Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky

Každý člověk má v životě své hodnoty. Pro každého z nás mají svůj význam. Hodnoty mohou být různorodé, od materiálních až po zdraví. Pro někoho to může být i prostředí, ve kterém žije. A s tím souvisí, že obyvatelé Koryčanský Pasek teď mají před sebou revitalizaci celého sídliště.

Koryčanské Paseky jsou sídlištěm, poplatným své době, s geniální urbanistickou myšlenkou, dá-li se to tak nazvat a sice, že sídliště protíná hlavní ulice – Svazarmovská, a na ni jsou kolmé slepé ulice Oděská, Valašská, Borová, Sevastopolská a jednosměrná ulice Moravská, která navazuje na ul. Školní.

Hodnota tohoto řešení spočívá v klidném životě, do slepých ulic zajíždí jen obyvatelé, kteří tam žijí a tím pádem čím víc do hloubky, tím klidnější zóna, méně dopravní zátěže, hluku, a to i v návaznosti na přilehlý les. Hodnota sídliště je i v zeleni, zelené plochy mezi domy, vzrostlé stromy, keře.

Vše je ale i vyváženo i nevýhodami, v dnešní době – problém s parkováním. Sídliště nebyly navrženy na dnešní požadavky a přiznejme si, že ať bychom udělali cokoli, nikdy nebudeme mít dostatek parkovacích míst tak, aby byli spokojeni všichni. Je potřeba najít kompromis, určitou vyváženost mezi potřebou a možnostmi a pak hledat jiné řešení.

Trend dnešní doby je takový, že člověk chce zaparkovat auto co nejblíže svému domu – většinou i proto, že má nákup, děti ze školky, školy, kočárky v autech apod. Těžko si představit např. maminku s malým dítětem a nákupem, jak zaparkuje na parkovišti v okrajové části sídliště a půjde přes celé sídliště domů.

Toto řešení je provedeno na sídlišti u obchodního domu Láz a tolik zmiňovaným problémem parkování na ulici Kulturní. Když půjdete po ulici Kulturní, budete mít problém jít po chodníku, jelikož auta parkují všude, i přesto, že parkoviště mají v dolní části sídliště, kde se dá najít místo kdykoli.

Radost s řešením revitalizace sídliště Koryčanské Paseky vystřídalo rozčarování a zklamání. Zklamání z řešení, a hlavně z přístupu města k této akci. Na internetu byla vyvěšena anketa s třemi návrhy pro výběr a připomínky. Bohužel v tu dobu již město mělo vybranou variantu výslednou. Už v tomto bodě nastala chyba, a sice, bylo rozhodnuto o nás, bez nás. Bylo by jen logické, kdyby už v době přípravy město komunikovalo s občany a sbíralo podnětné návrhy přímo od obyvatel domů, co v jejich okolí udělat. Jen obyvatel, který v daném místě bydlí se potýká s problémy, kterého ho tlačí. Toto bohužel nemůže rozhodnout komise lidí, kteří rozhodnou od stolu, nad papírem a nejsou ani obyvatelé Rožnova. Výsledná varianta vybraná městem předem, skončila v anketě u obyvatel sídliště na posledním místě.

Dalším krokem bylo představení města „jakože“ vyhrané varianty návrhu přímo občanům. Článek píšeme za bytový dům čp. 1442 na ulici Moravské. Řešení ulice Moravské a Oděské je rozděleno na jinou etapu, přitom spolu souvisí a je tedy velkou škodou, že byla prezentována zvlášť. Za těmito bytovými domy, na již klidné části sídliště s loukou a navazujícím lesem má vyrůst dvouproudová komunikace s parkovacími místy a je navržena průjezdnost z ulice Oděské s tímto novým napojením na ulici Moravskou a následně na ulici Školní. Bytový dům čp. 1442 na tom tak má být nejhůře, obklopen novou komunikací kolem domu. Přitom kolem výměníkové stanice má vzniknout 24 nových parkovacích míst, resp. „legalizace“ míst, kde se dnes stejně parkuje. Nové parkovací místa (16) mají vzniknout na ul. Moravská před bytovými domy čp. 1568-1570. Další nová místa mají vzniknout přeřešením parkoviště u Krytého bazénu, kde má vzniknout nová plocha s 37 parkovacími místy. Máme za to, že ulici Moravská dojde k dostatečnému navýšení parkovacích míst tak, aby nemuselo být budováno pro nás nesmyslné řešení nového propojení ulic Oděské a Moravské. Ze studie návrhu vyplývá, že na sídlišti vznikne 96 nových parkovacích míst. Jen na ulici Moravská to má být 16+37, tj. 53 míst, což činí z počtu 96 míst 55%. Čili jen na jedné ulici z celého sídliště vznikne 55 % nových parkovacích míst, bez řešení nových dalších parkovacích míst za domem čp. 1442 a „nesmyslném „obchvatu“ (propojením ulic Oděská a Moravská).

Dále se ptáme:

Proč není odpočinková zóna právě za domem 1442, kde jsou přímo podmínky a nemusí se investovat do budování komunikace, kde není potřeba (spolu s dalšími náklady na např. veřejné osvětlení a následnou údržbu) a naopak budovat parkoviště u domů, kde je to potřeba, kde je obyvatelé chtějí?

Toho, co člověk považuje za svou hodnotu bydlení a prostředí, se teď musí vzdát, aby byla uspokojena potřeba města ukázat, že pro občany něco dělá? Město se ohání výroky o opomíjení sídliště Koryčanské Paseky, že se u nás nic nerealizovalo…ano, je to pravda, ale proč město nezvolilo jiný koncept řešení a jednání s občany? Proč od prvopočátku nebyli občané přizvání? Proč se jim na otázky dostává jen vyhýbavých odpovědí, a ne konkrétního jednání nad daným problémem? Proč poslední představení dopracovaného návrhu bylo představeno přes TV Beskyd s posíláním dotazů přes emaily, když konkrétně v našem domě bydlí starší obyvatelé bez internetu?

Město Rožnov je zadluženo, hlavně díky projektům stavby Kulturního centra a přístavby knihovny. Město z důvodu zadlužení odstoupilo od koupi budovy pošty. Jak je a bude zajištěno financování celého projektu revitalizace, které je rozděleno na etapy? Nebude zrealizována první etapa, která se bude prolínat s volbami, a na ostatní nebudou peníze? Nebo peníze sice budou, ale revitalizace se potáhne leta? Odhad projektanta byl na akci v rámci studie 120 miliónů z května 2021 a akce dle města má být rozložena na 10 let.  Z finančího hlediska zde máme odhad ceny. Jaká je tedy cena teď, po už konečné variantě, v aktuálních cenách?

Změnu do parkovací politiky by vneslo i zavedení rezidentního parkování. S tím probíhaly i všechny jednání. Na posledním TV představení ale toto bylo smeteno ze stolu p.Kosovou, že to chce koncepční řešení i s jinou lokalitou v Rožnově. Ptáme se proč? Vždyť i pro město mohou být finance za rezidentní parkování příjmem. Chápeme, že může existovat moderní systémové řešení, ale rezidentní parkování lze jednoduše vyřešit i jen administrativní prací. Toto je velké zklamání pro občany, a to hlavně pro ulici Moravskou, která navazuje na přítomnost školy, kde parkují jak zaměstnanci, tak studenti. Tito by tak byli z parkování vyloučeni. Ano, nesouhlasíme, aby město budovalo parkovací místa pro školu, jejímž zřizovatelem je Kraj. V okolí školy jsou pozemky vlastněné Krajem a jen před hlavní budovou školy je plocha, kde by mohlo vzniknout parkování pro cca 30 aut.

Další problém, bez ohledu na náš konkrétní problém okolo domu čp. 1442, vidím i v řešení křižovatky ulice Svazarmovská a Moravská, u krytého bazénu. V tomto místě vždy parkují auta pro dovoz a odvoz dětí do MŠ a dále zde bylo místo pro otáčení a čekání autobusů, které zajišťovaly dostupnost pro dětské plavecké školy na bazéně. Nyní toto nebude možné. Má zde dojít ke zúžení ulice Svazarmovská, vytvoření „ostrůvku“ se zelení lemovaném chodíkem. Zde opět narážíme na to, že člověk, který tu nebydlí a nezná situaci toto nemůže vědět – a to jak tvůrci projektu, tak lidé v komisi.

Naše zástupkyně domovní samosprávy několikrát žádala o schůzku se starostou, vždy byla zrušena, bez důvodu a bez náhradního termínu. Jeden obyvatel z našeho domu byl za p.Kosovou – bez výsledku. Ve vedlejším BD 1659 podepisovali petici – bez výsledku.

Při posledním představení revitalizace přes internet byl dán termín pro dotazy do 11. 2. 2022 na e-mail: korycanskepaseky@roznov.cz. Psali jsme tam, nicméně žádné odpovědi se nám nedostalo, když už ne veřejné, tak ani odpovědí na email.

S odkazem na článek:
https://www.spektrumroznovska.cz/radnici-nejsou-sidliste-lhostejna-korycanske-paseky-prikladem/

a citaci z  něho:
…..Zde se nám vždy dostávají do vzájemných konfliktů skupiny prosazující určité potřeby, které mohou být dané i konkrétní životní etapou. Řidiči pochopitelně chtějí více parkovišť, mladí pak cyklostezky, hřiště a starší většinou odpočinkové zóny a více zeleně… Nejde ale vyhovět jen jedné skupině, je třeba hledat vyvážené kompromisy….
… Nelze jen mechanicky přidávat parkovací stání, nebo dopadneme jako při developerských projektech v Rumunsku: mezi domy není nic, než jen cesta a parkovací místa. Dobrý projekt revitalizace vyváží požadavky na nové parkování s dalšími plochami….
….Právě takový projekt chce nyní město zpracovat pro sídliště Koryčanské Paseky, a to v úzké spolupráci s místními obyvateli…..

Asi máme oproti městu jiný názor na „úzkou“ spolupráci.

Nevíme, jestli se takto má chovat město, jehož obyvatelé si vedení zvolili.

Ing. Regina Mikušová

 

 

více

Čtěte také

jeden komentář

  1. Chtěli bychom poděkovat, nevíme přesně adresně komu – p.starostov, vedení města, zastupitelstvu, …
    za velmi vstřícné a konkrétní jednání na místě ohledně Koryčanských Pasek.
    Výsledek je k naší velké spokojenosti (za BD 1442).

    Mě osobně vracíte víru, že občané jsou bráni jako rovnocení partneři a že jejich názor je pro město důležitý a že je možné komunikovat, jednat nad konkrétními věcmi, na konkrétním místě a nikoli o nás, bez nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button