Blog

BLOG: Ochrana netopýrů – půjdou rožnovské školy příkladem?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil rok 2022 rokem netopýrů. Je všeobecně známo, že tito létající savci jsou aktivní především za soumraku a v noci a při své orientaci se proto spoléhají na echolokaci. Málokdo už ale ví, že mají značný apetit a jsou velmi žraví. I těm nejmenším druhům padne během jedné noci za oběť tisíce komárů a dalších zástupců z lidského hlediska „škodlivého“ hmyzu. Také proto, že hmyz z naší krajiny rychle mizí, netopýři jsou jednou z vážně ohrožených skupin naší fauny. Dalším velkým problémem je úbytek vhodných míst pro jejich rozmnožování a přezimování. Všichni naši netopýři jsou proto nejen užiteční, ale i vzácní, a tedy přísně chránění našimi zákony i řadou mezinárodních úmluv.

Tématu ochrany netopýrů se chopil také spolek ochránců přírody Tři Kavky. Ve spolupráci se správou CHKO Beskydy uspořádal v jejích prostorách v květnu letošního roku přednášku o ekologii a ochraně netopýrů, kterou vedl zdejší odborník na netopýry Mgr. Petr Wolf, Ph.D. Na přednášku spolek navázal organizací úspěšného workshopu, při kterém si členové spolku i zájemci z řad veřejnosti osvojili technologii výroby pilino-cementových budek, které netopýři ochotně využívají jako letní úkryty vhodné k rozmnožování a v některých případech i přezimování.

Vyrobené prototypy byly doplněny o stejný počet komerčně vyráběných modelů a po jejich vyvěšení v Rožnově a okolí bude spolek zjišťovat, které budky netopýři preferují. Účast na experimentu včetně poskytnutí výukových materiálů zpracovaných Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) byla zdarma nabídnuta všem rožnovským školám. Mají tak možnost teoretickou i praktickou ochranu netopýrů přímo začlenit do své výuky. Kolik z nich hozenou rukavici zvedne a rozhodne se do ochrany netopýrů přímo zapojit, se ukáže po letních prázdninách.

Více o projektu na www.trikavky.org a k ochraně netopýrů na https://biodiverzita.csop.cz/rok-netopyruwww.ceson.org.

Zdeněk Brož
Tři Kavky z. s.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button