Blog

BLOG: Otakárek ovocný na přírodní památce Poskla

V těchto dnech probíhá na přírodní památce Poskla (dále jen PP) sečení orchidejových luk. Jeho cílem je přispět k ochraně jedinečných lučních společenstev na Valašsku a také pomoci k růstu biodiverzity na této lokalitě.

Stejně jako v minulých letech i letos členové ČSOP Radhošť pracují na managamentových pracích v PP Poskla v CHKO Beskydy. Toto území je bohaté svým výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Na konci května zde najdeme orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), později pak stovky mečíků střechovitých (Gladiolus imbricatus) a třeba i vzácný hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Z živočichů to jsou různé druhy plazů, jako zmije obecná (Vipera berus) nebo ještěrka živorodá (Zoozoca vivipara).

Při sečení luk jsme zde letos nově objevili teplomilný druh motýla – otakárka ovocného (Iphiclides podalirius L.). Tento druh obývá nejteplejší oblasti ČR jako je Český kras nebo jih Moravy. Dnes ho ale už můžeme zahlédnout i v CHKO Beskydy, kde se objevuje stále častěji a vyskytuje se na slunných a suchých lokalitách. Jeho jedinečné a krásné zbarvení s netypicky vykrojenými křídly s rozpětím až sedm centimetrů nelze přehlédnout. V přírodě ho lze spatřit od dubna do září. Otakárek ovocný patří v naší přírodě mezi ohrožené druhy. Je zajímavý také tím, že jeho housenky mají za svou živnou rostlinu různé druhy hlohů a slivoní. Pro jeho výskyt je zásadní zachovat nezarůstající a sluncem zalité lokality, mezi které PP Poskla díky každoročnímu sečení luk patří.

Michal Šulgan

předseda ČSOP Radhošť

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button