Blog

BLOG: Otakárek ovocný na přírodní památce Poskla

V těchto dnech probíhá na přírodní památce Poskla (dále jen PP) sečení orchidejových luk. Jeho cílem je přispět k ochraně jedinečných lučních společenstev na Valašsku a také pomoci k růstu biodiverzity na této lokalitě.

Stejně jako v minulých letech i letos členové ČSOP Radhošť pracují na managamentových pracích v PP Poskla v CHKO Beskydy. Toto území je bohaté svým výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Na konci května zde najdeme orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), později pak stovky mečíků střechovitých (Gladiolus imbricatus) a třeba i vzácný hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Z živočichů to jsou různé druhy plazů, jako zmije obecná (Vipera berus) nebo ještěrka živorodá (Zoozoca vivipara).

Při sečení luk jsme zde letos nově objevili teplomilný druh motýla – otakárka ovocného (Iphiclides podalirius L.). Tento druh obývá nejteplejší oblasti ČR jako je Český kras nebo jih Moravy. Dnes ho ale už můžeme zahlédnout i v CHKO Beskydy, kde se objevuje stále častěji a vyskytuje se na slunných a suchých lokalitách. Jeho jedinečné a krásné zbarvení s netypicky vykrojenými křídly s rozpětím až sedm centimetrů nelze přehlédnout. V přírodě ho lze spatřit od dubna do září. Otakárek ovocný patří v naší přírodě mezi ohrožené druhy. Je zajímavý také tím, že jeho housenky mají za svou živnou rostlinu různé druhy hlohů a slivoní. Pro jeho výskyt je zásadní zachovat nezarůstající a sluncem zalité lokality, mezi které PP Poskla díky každoročnímu sečení luk patří.

Michal Šulgan

předseda ČSOP Radhošť

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button