Blog

BLOG: Otrava v řece Bečvě předvídána již před šedesáti lety?

Na svém dubnovém jednání schválili zastupitelé města jednorázový dar Českému rybářskému svazu ve výši 100 000 Kč. Částka je určena na krytí nákladů, které rybáře zatížily v souvislosti s likvidací úhynu ryb po havárii v řece Bečvě na podzim 2020. Je až s podivem, že muselo uplynout šest měsíců od iniciativy zastupitele Jaromíra Koryčanského, který již na podzim loňského roku přišel s podnětem přispět na likvidaci následků devastující havárie a tím i vyjádřit jednoznačnou podporu těm, které postihl únik jedovatých látek do toku Bečvy nejvíce.
V posledních dnech můžeme v médiích zaznamenat debaty o důvěryhodnosti odborného posudku, jehož závěry měly dle některých zpráv označit za viníka jednu z rožnovských firem. Argumentů pro a proti již bylo sneseno nemalé množství, nejinak je tomu i s oprávněnými pochybnostmi k celé kauze. Můžeme na ni ovšem pohlížet i z jiného úhlu, který nám nabízejí historické doklady. Jedním z nich je překvapivě obecní kronika Černotína – vesnice nedaleko Hranic. Na počátku šedesátých let minulého století tamní kronikář glosoval záměr vybudovat v blízkosti vesnice přehradní nádrž, jejíž existence (nyní pod názvem vodní dílo Skalička) není dodnes vyřešena. Ve svém textu prokázal obdivuhodnou předvídavost, když zpochybňoval opodstatněnost výstavby přehrady jako důležitého zdroje vody s ohledem na budování velkého chemického názoru výše proti proudu Bečvy.
Čtenářům Spektra Rožnovska předkládáme přepis originálního znění tohoto kronikářského záznamu a ponecháváme na jejich vlastním uvážení, nakolik se obavy někdejšího pisatele skutečně naplnily či nikoliv. Co tedy stojí psáno na stránkách obecní kroniky Černotína? „Zatím co plán přehrady je už vypracován do podrobností, téměř všichni občané jsou přesvědčeni, že se stavba neuskuteční. U Valašského Meziříčí vyrůstá obrovský závod na zpracování dehtu ‚DEZA‘. Už zahájil zkušební provoz – a všem obyčejným smrtelníkům je jasné, že tento závod zamoří fenolem a  jeho sloučeninami celé okolí, Bečvu a přehradu. Je prý sice projektován odpadový kanál do Odry, avšak Poláci jsou proti. Přehrada má sloužit také jako rekreační středisko. Jak, když už DEZA platila 150 000 Kč pokuty za fenol v Bečvě?“ Daniel Drápala

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button