Blog

BLOG: Podnikatelé chtějí skutečný dialog, ne snídaně, jako PR představitelů samosprávy

V poslední době nás zástupci samosprávy prostřednictvím Spektra informují o tom, jak hovoří s podnikateli, jak jim naslouchají a jak si jsou vědomi jejich důležitosti. Podnikatelé totiž představují nezanedbatelnou část obyvatel Rožnova, nestojí v řadě s nataženou rukou, aby něco dostali. Naopak, investují vlastní prostředky, aby město, s  nímž spojili své životy, utvářeli.

Realita je však od proklamací v  tisku naprosto odlišná. Neexistuje dialog mezi městem a podnikateli. Dialog je totiž rozhovor dvou a více subjektů. A setkání s podnikateli, z něhož byla v posledním Spektru zveřejněna fotografie, se zcela minulo účinkem. Žádný ze vznesených návrhů se nedočkal hlubší diskuze, natož realizace.
Zarážející je i uvedená statistika počtu podnikatelů, která uvádí, že v  katastru obce je 3 768 podnikatelů s 5 424 živnostenskými oprávněními. Co nám má vlastně říci? Že v  Rožnově pracují pouze podnikatelé a jejich zaměstnanci? Poněvadž když odečteme děti, důchodce a aktivním podnikatelům dáme průměrně dva zaměstnance, což jistě uznáte, není vůbec přehnané, vypadá to tak.
Zdá se, že to je spíše jedno z  mnoha úřednických sdělení zpoza šanonů, za nimiž se vytrácejí konkrétní osoby a jejich starosti.
Podnikatelé z centra města se sešli a shodli se na tom, že po samosprávě nechtějí nic víc, než aby řádně pečovala o obecní majetek a aby aspoň nekomplikovala život kolem náměstí. Konkrétní návrhy zněly: odstranění zátarasu v ulici od pošty, „otočení“ provozu v  Nerudově ulici, udržování zelené plochy na náměstí, vyčištění a udržování kašny. Dalším požadavkem bylo zahájení diskuze o zřízení městské tržnice na dopravně dostupném místě v  centru s vyhovujícím zázemím.
Tyto požadavky podpořilo během čtrnácti dnů (v době, kdy byly téměř všechny provozovny uzavřeny!) svými podpisy přes 900 občanů a další stále přibývají. Dopis s  návrhy 56 podnikatelů z  centra a archy (Náměstí je srdcem Rožnova) byly odevzdány na podatelně městského úřadu 16. 12. Ke dni uzávěrky listu bez sebemenší reakce.
Chtějí-li představitelé samosprávy ukázat konstruktivní přístup k  dialogu, nyní mají možnost.
Podle nás jsou požadavky pro město a všechny jeho občany přínosné a snadno realizovatelné.
Pojďme tedy a prodiskutujme osobně tyto naše návrhy. Je-li zde nějaká větší skupina občanů, která si přeje opak, pochopíme to, ale představte nám ji a sdělte, jaké problémy nepřijetí našich návrhů vyřeší, co pozitivního vaše řešení přináší občanům?
Poněvadž tak funguje demokracie, pokud funguje!

Podnikatelé z centra města Rožnova pod Radhoštěm

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button