Blog

BLOG: Příkladný servis zdravotní péče v Domově pro seniory

Pacient, který se na doporučení dostane do léčebné péče v Domově pro seniory v Rožnově ul. Julia Fučíka brzy se ujistí, že se mu dostává tolik pozornosti a pomoci, že i ti nejnáročnější jsou velmi překvapeni vysokou úrovní a kvalitou veškeré obsluhy v tomto zařízení. Celá organizace léčebných procesů je příkladná, zejména v personální práci, a to jak v působnosti a přístupu týmů sester, pečovatelek, úklidových skupin i kolektivu, zajišťujícího stravování.

Je třeba zdůraznit, že celý tento náročný a úspěšný systém léčebné péče je výsledkem cílevědomé práce vedení zdravotního komplexu pracovníků řízeném paní Mgr. Stejskalovou.

Vztah laskavého vždy s úsměvem a porozuměním chovajícího se personálu k pacientům se projevuje zejména u zdravotních sester a pečovatelek. Je samozřejmostí, že mají u pacientů neomezenou důvěru pro svou práci, ať se už jedná o příjemné nebo někdy i nepříjemné úkony. Všichni tito zaměstnanci jsou prakticky v době své služby v nepřetržitém kontaktu s pacienty, takže i někdy vzniklé problémy jsou vždy řešeny okamžitě a na vysoké profesionální úrovni.

Tyto výjimečně příznivé podmínky oceníte při pobytu v tomto léčebném zařízení, a to plně pochopíte zvlášť ve chvíli, kdy máte svého nejbližšího člověka bezmocně upoutaného na lůžku. Pak jste zoufalým pozorovatelem, který nemůže sám nijak pomoci, jen s ním pobývat co nejvíce, držet za ruku, snažit se povídat. A v této kruté situaci se objeví zařízení, kde všichni zaměstnanci vlastně svou prací pomáhají a chrání – jak jednoduše řečeno. Toto zařízení v Rožnově se ale vlastně v této době projevuje jako malý zázrak – přístupem, chováním, empatií personálu, který se snaží pomoci nejen klientům, ale i jejich blízkým v těchto těžkých životních situacích. Za tuto jejich práci není žádný dík dost velký.

Miroslav Matějec

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button