Blog

BLOG: V Rožnově kryptokomunisté znásilnili demokratickou volbu starosty a volbu vedení města

V úterý, 19. 10. 2022, se v Rožnově sešlo nové zastupitelstvo na své první ustavující schůzi po posledních komunálních volbách.

A hned se ukázalo, koho si vlastně Rožnováci na radnici zvolili – Komunisté, kryptokomunisté a jejich pohrobci v Rožnově jsou zase zpátky na radnici.

Poslední neděli před úterní ustavující schůzi zastupitelstva se dohodly tři strany tohoto nového zastupitelstva, a to na základě svých vnitrostranických vyjednáváních, že společně získají v zastupitelstvu většinu a budou tak vládnout Rožnovu. Na tom není nic neobvyklého a nic nelegálního – obvyklý koaliční princip.

Jenže, velice rychle se ukázalo, že ta vnitrostranická vyjednávání nebyla až tak úplně čistá a svobodná. A zjevně přitom docházelo k určitým tlakům, a k jakémusi až znásilnění svobodné vůle dotyčných zastupitelů. Zvolený zastupitel se tak stal vazalem své vlastní strany, a zjevně je tak nucený hlasovat nesvobodně, proti své svobodné vůli (stejně jako za komunistů, ostatně Lidovci tehdy byli takovým B-čkem komunistů).

Základem ústavou dané demokratické volby je svobodná, přímá, tajná volba. Taková volba představuje svobodné rozhodování a uplatnění svobodné vůle voliče – v našem případě zastupitele, a to bez jakéhokoliv vnějšího vlivu, vlivu okolí, či nátlaku jiných subjektů – zastupitel má být ze zákona suverén.

Volba veřejná (nazývaná také jako volba aklamací) je také možná, ale jen v případě, že se na takovém způsobu volby jednoznačně shodnou všichni volitelé.

Pokud se ale vyskytne jeden jediný volitel, který má s veřejnou volbou nějaký problém – že za daných okolností pochybuje o jejím svobodném průběhu, projevu, a tedy o její regulérnosti, tak už tímto se taková volba stává volbou nesvobodnou a tedy nedemokratickou a protiústavní. A už z principu práva se tak stává volbou neplatnou. Takové jednání je zjevně jak proti samotnému zákonu o obcích, ale především proti všem svobodným, demokratickým a ústavním principům. Např. Doc. Jan Filip z Masarykovy univerzity uvádí ve své přednášce: „…. aklamace, výraz odvozený z latinského „acclamatio“, není volbou, ačkoli tak bývá často označována. Rozdíl je v tom, že při aklamaci nejde o individuální hlasování.“

V tom, „na poslední chvíli vzniklém Kučerově koaličním slepenci“ se dotyční zastupitelé na samotném jednání zastupitelstva zjevně tak báli jeden druhého navzájem (nejvíce se bál asi samotný Kučera), že si sami veřejným hlasováním (pod dohledem) odhlasovali, že následná volba starosty a vedení města proběhne zase jen veřejně – veřejnou volbou, tedy aklamací. A toto samotné je už zjevný nonsens – nesmysl, a je to tedy protiprávní. To přece každý právník musí uznat a každý soud takovou volbu musí prohlásit za neplatnou.

No, a tak při každé jednotlivé veřejné volbě na tomto zastupitelstvu se dotyční zastupitelé se dotyční zastupitelé „Kučerova slepence“ hlídali sami navzájem – úzkostlivě hlídali jeden druhého – jak kdo, a jak který hlasuje, jestli všichni, „svými stranami znásilnění“ zastupitelé hlasují tak, jak jim strana stanovila. Jednak jsou to protiprávní praktiky. Ale hlavně, zjevně je tady zpátky vrátila totalita – komunisté, kryptokomunisté a jejich pohrobci se svými totalitní komunistickými manýrami a praktikami jsou zpátky – znovu zasedli v zastupitelstvu. Po zvolení Kučery starostou bylo slyšet, jak všem přítomným komunistům, kryptokomunistům a komunistickým pohrobkům spadl kámen ze srdce, jak si zhluboka oddechli, že se podařilo.

Celá volba starosty a volba vedení města v Rožnově se tak jeví jako další „Kučerův puč“, jako nějaké nové „zločinné spolčení“ na rožnovské radnici. Něco podobného Kučera už jednou na radnici udělal, jenže tenkrát mu to křeslo starosty nevyneslo. Dá se tak jen usuzovat, že politikaření a podobné zločinné bratříčkování je jeho standardní politikou.

Takže pokud nové zastupitelstvo nechce ztratit tvář a dostat se do křížku se zákonem, mělo by takovou zjevně nesvobodnou, nedemokratickou a protiústavní volbu starosty a vedení města ze dne 19. 10. 2022 prohlásili za neplatnou a všechny volby ustavujícího zasedání zastupitelstva toho dne opakovat, ale už v souladu se svobodnými demokratickými a ústavními principy. Pokud celé zastupitelstvo bude souhlasit s volbou veřejnou – tedy aklamací, tak nechť tak je. Ale pokud byť jeden zastupitel bude požadovat svobodnou, demokratickou a tajnou volbu, tak zastupitelstvo je povinno takovou tajnou volbu respektovat a tedy tajnou volbou volit – jinak je to další, „prachsprostý Kučerův radniční puč“. Pokud tak zastupitelstvo neučiní, potom je to případ pro náš správní nebo přímo ústavní soud, jelikož se jedná o pošlapání základních demokratických a ústavních principů této země.

19. 10. 2022, Ing. Vlastimil Dorotík

více

Čtěte také

jeden komentář

 1. Zdravím Vás, pane Dorotíku,
  musím se přiznat, že jsem si musel vyhledat, kdo a co je výraz kryptokomunista. Dosud jsem to nevěděl. Děkuji, už to asi vím.
  Jsou to lidé, kteří skrývají osobní komunistické názory – může tak být? Avšak výraz pohrobci kryptokomunistů už je nad můj dosah.
  Nevím, kdo z členů, jak Vy píšete z „Kučerova slepence“ je, nebo byl komunista. Že by některý ze zakuklených a znásilněných lidovců?
  Výraz „slepenec“ , který jste uvedl, je používán pro momentální koalici demokratické vlády ČR, který používá hlavně Babiš, jeho účetní Schilerová a super bývalý ministr Havlíček. Toto jsou lidé, kteří tuto zemi zadlužili svojí neschopností v předchozích letech na hodně dekád do budoucnosti.
  Kde berete tu jistotu, že někdo musel hlasovat nesvobodně, že se vrátila totalita?
  O totalitě by jste Vy měl něco vědět. Přijde Vám to adekvátní, takovéto přirovnávání?
  Nebo suplujete Marka Prchala, Babišova marketéra?
  Pokud jste pane Dorotíku zaznamenal nějaký puč, nebo nějaké zločinné spolčení na radnici, měl by jste to okamžitě oznámit a nahlásit na linku 158 nebo policejním orgánům. Pokud jste zaregistroval nějaké znásilnění (nějakého zastupitele slepence), učiňte to samé. Všichni jsme to viděli.
  Matně si Vás vybavuji na konci osmdesátých let minulého století jako mladého muže v modré košili a červené kravatě jako člena SSM (Svaz socialistické mládeže) – tehdy byla SSM takovou juniorkou komunistů, že? Ale možná jsem si Vás s někým spletl.
  Dej nám božství štěstí.
  Pavel Vrábel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button