Blog

BLOG: Rozpočet města kontra rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled stanoví směr, kterým by se mělo hospodaření města ubírat. Zároveň stanoví meze, jejichž překročení je pro město nežádoucí. Problém je, že již při schvalování rozpočtu na rok 2017 byly tyto meze překročeny dokonce několikrát.

Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání dva významné dokumenty. Rozpočtový výhled na období 2017 – 2021 a rozpočet města na rok 2017. Dalo by se říci: krok správným směrem. ALE…  Byl by to krok správným směrem, kdyby si tyto dva dokumenty neodporovaly.

Smyslem rozpočtového výhledu je vymezit finanční možnosti města, podpořit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům. Povinnost mít rozpočtový výhled je daná zákonem. Smůla je, že jeho dodržování nikdo nekontroluje. Rozpočtový výhled zpracoval na základě podkladů poskytnutých městem Ing. Luděk Tesař (City Finance), který úzce spolupracuje s ministerstvem financí.

Město Rožnov využívá jeho služeb již několik let. Doporučení a rady Ing. Tesaře byly vždy brány vážně a městu se to vyplatilo. Rozpočtový výhled stanoví směr, kterým by se mělo hospodaření města ubírat. Zároveň stanoví meze, jejichž překročení je pro město nežádoucí.

Problém je, že již při schvalování rozpočtu na rok 2017 byly tyto meze překročeny dokonce několikrát. Třeba tím, že rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že provozní výdaje města v roce 2017 budou 238 mil. Kč.  Schválený rozpočet ovšem počítá s částkou 291 mil. Kč, což je o „pouhých“ 53 mil. Kč víc. Nebo tím, že rozpočtový výhled počítá s přebytkem hospodaření města na konci letošního roku, který činí 84 mil. Kč. Ale nebude tomu tak, neboť přebytek byl zahrnut do výdajů v roce 2017. Takže ho utratíme už v letošním roce.

Aby měl rozpočtový výhled nějaký smysl, musí být dodržovány předpoklady, na kterých je založen. Jedním z nich je, že město získá v roce 2018 celkem 25 mil. Kč  z prodeje bytů. Vedení města však prohlásilo, že s privatizací bytů nepočítá. Další předpoklad vychází z toho, že město bude investovat v roce 2018 do víceúčelového kulturního centra pouze 100 mil. Kč. Ovšem na základě architektonické soutěže musí být každému jasné, že skutečná cena bude nejméně 150, ale spíš nějakých 200 mil. Kč.

Jednoduše řečeno, vedení města poskytlo zpracovateli rozpočtového výhledu podklady, které vzápětí při návrhu rozpočtu 2017 ignorovalo. Od skutečnosti se liší nejméně o 200 mil. Kč. Bohužel v neprospěch příznivé prognózy, která je v rozpočtovém výhledu prezentována.

Ing. Tesař v rozpočtovém výhledu konstatuje, že finanční kondice Rožnova se od roku 2009, kdy byly finance na úrovni „krizového řízení“ trvale zlepšovala až do roku 2013. Od tohoto roku jsou finance města silné a stabilní. Ale zároveň upozorňuje, že pro Rožnov existuje riziko spočívající ve schopnosti města udržet rozumné provozní výdaje, a že je proto třeba klást důraz na projekty snižující provozní výdaje. Za smysluplné projekty pokládá ty, které vedou ke zlepšení infrastruktury a podmínek pro podnikání a bydlení. Obávám se, že výstavba megalomanského kulturního centra mezi smysluplné projekty nepatří. Ale co na tom, letos máme na utrácení peněz dost.

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button