společnost

Bytový komplex na Moravské pod kontrolou kamer

Radnice se rozhodla ve spolupráci s  městskou policií posílit bezpečnost v bytovém komplexu na Moravské ulici čp. 1443.

Právě zmíněná adresa byla v posledních letech často spojována s  problémovým chováním některých nájemníků. „Dříve se v tomto domě soustředili problémoví nájemníci, což je z velké části již minulostí. Dnes zde již máme i startovací byty pro mladé a jsou tam ubytováni i senioři. Mění se tedy skladba obyvatel, což je pozitivní. Od roku 2018 sem přibylo 20 nových nájemníků. Přesto se ale občas stane, že dochází k  narušování občanského soužití. My máme v tomto domě domovníka, který má negativní jevy hlídat a snažit se jim předcházet. Mimo to zde probíhají nárazové kontroly městskou policií, zaměstnanci úřadu ve spolupráci s bytovou komisí. Problémovým nájemníkům navíc město neprodlužuje nájemní smlouvy a jsou vystěhováni – pravidla se musí dodržovat. Nyní přicházíme s další novinkou, kterou je pořízení kamerového systému,“ prozradil místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).
Kamerový záznam bude živě přenášen na služebnu městské policie. „Díky tomu budou strážníci mít přehled o všem, co se tam děje. Jedna kamera bude objekt monitorovat zvenčí, druhá uvnitř ve společném veřejném prostoru. Osobně bych si přál, aby vnitřní kamery byly postupně na každém poschodí. Děláme pořádek krok za krokem a  situace se také krok za krokem zlepšuje. Nájemníci ví, že problémoví sousedé budou vypovězeni a ti, kteří by mohli narušovat soužití, si to často po výstraze rozmyslí,“ doplnil místostarosta.
V současností má Rožnov ve své správě 326 bytů. „Žádosti o přidělení nájemního bytu máme aktuálně méně než padesát. Je to dáno tím, že žadatelé nesmí odmítnout přidělený byt, jinak je čeká vyřazení ze systému. V minulosti jsme se často setkali s tím, že žádost podali i ti, kteří bydlení nutně nepotřebovali a postupným odmítáním bytů se během let dostávali k těm žádanějším adresám. Takto to ale v případě městské bytové politiky fungovat nemůže. Pomáháme mladým, seniorům či zdravotně postiženým získat byt, nemáme být předmětem spekulace, jak urvat hezký městský byt,“ zdůraznil Kučera. (r)

************

Otázka pro Libuši Rousovou předsedkyni bytové komise.

Libuše Rousová

Jak hodnotíte aktuální situaci v  domě na Moravské ulici čp. 1443? Vypořádalo se město s tamními problémovými nájemníky?
„Město má více problémových nájemníků. Ti jsou vždy řešeni bytovou komisí (BK) individuálně, konečné rozhodnutí je na radě města (RM). Toto vysvětlení je důležité proto, že kumulace neukázněných a nezodpovědných nájemníků tvoří problémový dům. Takoví nájemníci potřebují jednání formou cukru a biče, aby věděli, že za reálnou snahu jim bude pomoženo a v opačném případě budou uplatněny přísné regule nové koncepce bydlení. Bytový dům na Moravské ulici 1443 je dlouhodobě zatížen problémovými nájemníky, a to v poměru 20:80 (20 % jsou problémoví). Ti ničí vstupní dveře, výtahy, odhazují cigaretové špačky uvnitř domu a  o  okolí ani nemluvím. BK doporučila RM, aby nechala nainstalovat kamery pro hlídání a  potrestání těch, kteří nerespektují pravidla. Je nutné chránit slušné obyvatele, proto jsme rádi, když se do domu stěhují mladé rodiny či jiní nájemci a  svým pozitivním přístupem vylepšují pověst tohoto jinak pěkného bydlení. Tento dům čeká velká rekonstrukce. Je na nájemnících, jaké životní prostředí si vytvoří. Na městě je zase neustálá kontrola a v současné době velmi dobrá spolupráce s domovníkem panem Válkem. Přestože je doba velmi nedobrá, pravidla musí platit pro všechny stejná.“ (r)

 

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button