společnost

Cena města pro manžele Dobrovolné

Galaprogram k oslavě 70. výročí VSPT Radhošť byl spojen ještě s jednou významnou událostí. Tou bylo předávání historicky druhé Ceny města, kterou na základě rozhodnutí zastupitelů obdrželi manželé Helena a Petr Dobrovolní.

„Ocenění, kterého se nám dostalo z rukou představitelů města při příležitosti oslav 70. výročí založení souboru, si oba velice vážíme. Děkujeme zastupitelstvu města, že rozhodlo o našem ocenění a chápeme to také tak, že se dostává ocenění i celému  folklorního hnutí, jako důležité součásti společenského života města Rožnov,“ uvedli při převzetí ceny manželé Dobrovolní.

Helena Dobrovolná roz. Harabišová se narodila v Novém Jičíně v r. 1947 a své dětství prožila v Příboře. Vystudovala Střední průmyslovou školu strojní v Kpřivnici a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Petr Dobrovolný se narodil v Žalhosticích a své dětství prožil v Litoměřicích. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Teplicích v Čechách a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Jejich společným zájmem byl lidový tanec, při kterém se poznali, když působili ve Vysokoškolském souboru Zdeňka Nejedlého, který pracoval při VŠE v Praze. Po absolutoriu přišli v roce 1972 do Rožnova p.R. za prací do n.p. Tesla. V Rožnově našli i příležitost věnovat se svému koníčku v Souboru valašských písní a tanců Radhošť. Díky souboru získali poměrně brzy řadu známých a kamarádů i mezi rožnovskými starousedlíky a začlenili se do společenského a kulturního dění v Rožnově. Helena převzala postupně roli choreografky a vedoucí taneční složky souboru. Petr byl v r . 1991jedním z iniciátorů založení Spolku přátel souboru Radhošť, jehož se později stal předsedou. Ve folklorním hnutí působí i mimo soubor a jeho nemalou zásluhou je také to, že typický mužský taneční projev – valašský odzemek byl v r. 2012 zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button