Spektrum Rožnovska

Děti z kroužku Poštolka přikrmují v zimě zvěř

Poštolka. Tak se jmenuje kroužek mladých přátel přírody v Hutisku-Solanci, který se snaží v dětech prohloubit lásku k přírodě a úctu ke všemu živému.

K oblíbené náplni zájmové skupiny v zimních měsících patří přikrmování zvěře a ptáků. Připravují se na ně už od podzimu, kdy sbírají kaštany, žaludy, suší jeřabiny a na schůzkách čerpají znalosti o potřebách zvěře v jednotlivých ročních obdobích. „Procházky ke krmelcům a krmítkům jsou pro nás tradiční. Lesní zvěři v korýtkách necháváme kukuřičné klasy, jablka, mrkev, kaštany, brambory, oves či usušený chléb. Ptačí krmítka pak doplňujeme zejména slunečnicí,“ vylíčil vedoucí kroužku Josef Skalík s tím, že vycházky do přírody využívají děti ke sledování pobytových stop.

Přikrmování ale není jedinou činností Poštolky v zimních měsících „Třikrát měsíčně pořádáme v učebnách základní školy besedy zaměřené na botaniku, zoologii, myslivost a loveckou kynologii. A věnujeme se také střeleckým dovednostem,“ vylíčil Josef Skalík.

Znalosti si děti z Poštolky rozšiřují návštěvami obor a farem, které se zabývají chovem jelení, daňčí, mufloní a černé zvěře. Na výlety s nimi jezdí rodiče i bývalé členové kroužku. U některých tato záliba ovlivnila i volbu povolání.

Přirozený zájem o přírodu a snaha vedoucích a myslivců předat dětem co nejvíce zkušeností přináší své ovoce. Mladí přírodovědci je zúročují v místních a okresních kolech soutěže Zlatá srnčí trofej, kde pravidelně obsazují přední příčky.

Rok 2015 byl v tomto ohledu tradičně úspěšný. „Dosáhli jsme skvělých úspěchů v okresním kole soutěže o Zlatou srnčí trofej v Hranicích na Moravě, které uspořádal Okresní myslivecký spolek v Přerově ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Drahotuše-Pobečví. Zvítězili jsme také v obou kategoriích místního kola Zlaté srnčí trofeje s mezinárodní účastí, které pořádal ve spolupráci s obcí Hutisko-Solanec místní myslivecký spolek a zdejší základní škola. V obou kategoriích jsme zvítězili také v okresním kole Zlaté srnčí trofeje, které uspořádal Okresní myslivecký spolek ve Vsetíně a Myslivecký spolek Hrachovec-Vichury,“ vyjmenoval úspěchy vedoucí kroužku Poštolka.

Rovněž v soutěžích ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost deseti metrů byli mladí přátele přírody z Hutiska-Solance úspěšní. Výborných výsledků dosáhli ve všech závodech. „Úspěchů dosáhl kroužek Poštolka díky výrazné podpoře místního mysliveckého spolku, Základní a mateřské školy a také vedení obce. Za to všem moc děkujeme,“ doplnil vedoucí kroužku Josef Skalík.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button