Spektrum Rožnovska

Dolní Bečva plánuje rozšíření kanalizace

Státní fond životního prostředí uhradí šedesát tři procent nákladů z dvaačtyřiceti milionů korun. Tedy přes šestadvacet milionů korun.

Poslední dotační výzvu na odkanalizování obce se rozhodli využít v Dolní Bečvě, kde schází osm a půl kilometru potrubí, zejména v částech Dolní Rozpité a Horní Rozpité.

Projektové práce pro stavební a územní řízení si vyžádají zhruba milion korun. Tyto peníze jsou součástí návrhu rozpočtu obce na příští rok. Realizace samotná pak přijde na více než dvaačtyřicet milionu korun.

„Státní fond životního prostředí uhradí šedesát tři procent nákladů, tedy přes šestadvacet milionů korun. Pokud bychom přišli o možnost získání dotace, bylo by pro nás značně složité najít na prodloužení kanalizace peníze. Pokud zastupitelé záměr schválí, bude nás to stát patnáct milionů korun,“ řekl starosta Pavel Mana s tím, že finanční zátěž bude rozložena do let 2018 až 2022. Ročně tak zaplatí zhruba tři miliony korun.

Kromě rozšíření kanalizačního řádu plánuje obec v příštích letech také výměnu vodovodního řádu.

Ten podle starosty volá po výměně už roky. Lidé si totiž stěžují na výskyt zákalů ve vodě, které vznikají při uvolňování sedimentů z vnitřních stěn potrubí.

„Není to nic zdravotně závadného, ale je to na překážku při mytí nádobí nebo praní bílého prádla. A ve sklenici to působí nevzhledně,“ vysvětlil Pavel Mana.

Zastupitelstvo si proto nechalo vypracovat studii obnovy vodovodu, podle níž je nutné vyměnit stávající řady z oceli a litiny za polyetylenové, ve kterých už nedochází k ukládání sedimentů.

Obnova je vyčíslena na padesát milionů korun.

„Podle platných právních předpisů je majitel vodovodu povinen vytvářet takové finanční zdroje, které pokryjí nejen běžné provozní výdaje, ale i budoucí obnovu majetku. Proto se zastupitelstvo letos rozhodlo postupně zvyšovat cenu vodného tak, aby si obec v průběhu dalších třiceti let našetřila potřebné peníze na výměnu řadu. Od května tak lidé zaplatí o třetinu více,“ vysvětlil Pavel Mana.

Od letošního roku bude Dolní Bečva tvořit finanční fond na zvláštním účtu v bance. Jeho příjmy musí každoročně dosáhnout alespoň 1,66 milionu korun. Ani tato částka však nebude dostačující.

„Obec proto bude ze svého rozpočtu každoročně doplácet rozdíl mezi ziskem z vodného a potřebnou částkou. Pro letošní rok to bude devět set čtyřicet tisíc korun,“ vypočítal starosta s tím, že z fondu obnovy se nebudou platit nové investice do vodovodu jako prodlužování řadů. Tyto výdaje budou financovány i nadále přímo z rozpočtu vesnice.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button