společnost

Ekologická havárie na Bečvě

Město Rožnov pod Radhoštěm bylo již několikrát spojováno s úniky různě nebezpečných látek do řeky Bečvy. Z důvodu stále probíhajícího vyšetřování bylo vedení města velmi zdrženlivé v reakcích, avšak nebyl vylučován žádný scénář s ohledem na existenci různých starých ekologických zátěží. Protože ale úniků do Bečvy přibývá a závěry vyšetřování se nezdají být na dosah, cítí vedení města potřebu také jednat.

„Únik kyanidu dosud vyšetřuje kriminální policie a ČIŽP, vzhledem k tomu, že vyšetřování není uzavřeno, žádné závěry nám dosud nebyly sděleny. K tomu, co je nám v tuto chvíli známo – kanál do Valašského Meziříčí, který je zmiňován ve vyšetřovací verzi, je řádně povolenou stavbou, která byla vybudována v rámci stavby barevné obrazovky Tesla,“ upřesnila vedoucí odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Věra Šulová.
K vypouštění odpadních vod s  obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do řeky Bečvy z  průmyslového areálu vydal povolení příslušný vodovodní úřad, tj. Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZE. Firma Energoaqua má provádět dle vydaného povolení 1 x 14 dní rozbory vypouštěných odpadních vod v rozsahu vydaného povolení. Dle informací poskytnutých médiím firma Energoaqua vypuštění kyanidů vylučuje.
Místostarostka Kristýna Kosová (na snímku) se ohrazuje proti tomu, že menší události související s provozem EA v říjnu a listopadu jsou nyní spojovány s dosud nevyšetřeným únikem kyanidu, přičemž zatím nebyly předloženy žádné důkazy. „Podle svědectví rybářů, kteří byli v okamžiku havárie na místě, se úhyn ryb s výústí kanálu z Rožnova pod Radhoštěm přímo spojit nedá. Nechci nijak bagatelizovat menší úniky do Bečvy z  EA, jeden z nich šetří náš úřad, ale jejich závažnost byla výrazně nižší, nejsou to události, které by mohly poškodit zdraví. S  ohledem na opakované události ale budeme chtít prověřit stav kanálu i pro naše potřeby, a jakmile to stav vyšetřování dovolí, ve spolupráci s  krajským úřadem o to požádáme. Jako město se nepokoušíme vyšetřit vytrávení Bečvy kyanidem, ale udělat si pořádek na svém území,“ dodala. (měú)

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button