Blog

Historie rožnovských mostů

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

Mosty přes řeku Bečvu byly pro Rožnovany velmi důležité. Hlavním zdrojem obživy obyvatelstva bylo v minulosti zemědělství a polnosti se rozprostíraly po obou stranách řeky Bečvy.

První zmínka o rožnovských mostech je z roku 1854, kdy… „Dne 19. srpna byla zase veliká povodeň. Voda strhla oba mosty a urvala kusy břehů po obou stranách řečiště Bečvy.“

Dolní most spojoval městečko se světem. Na pohlednicích z let 1902 a 1903 je most ještě dřevěný. Za první republiky byl postavený z betonu, měl dva pilíře, při pozdější přestavbě jen jeden. Dne 6. května 1945 byl v posledních dnech druhé světové války dolní most zničený ustupující německou armádou, přes řeku byla postavena provizorní lávka pro pěší. Nově vybudovaný most tvoří elegantní oblouk.

Při katastrofální povodni v roce 1997 divoká voda nahlodala pravobřežní mostní pilíř. Ten byl zachráněný betonovými panely, položenými pomocí autojeřábu před pilíř do místa vyplavené zeminy. Po opadnutí vody prošel mostní pilíř, a také celý most, generální opravou.

V roce 2014 došlo na rekonstrukci mostovky. K dolnímu mostu byla přistavěna lávka pro pěší a současně cyklostezka s podjezdem pod mostem. Dne 11. 11. 2018 byla lávka při připomínce stého výročí vzniku Československa osvětlena v barvách trikolory.

Prostřední most byl dřevěný, postavený roku 1912 ze zemského regulačního fondu. Obec dala 2641 K. Po roce 1990 byl prostřední dřevěný most odstraněný, nahradila ho lávka pro pěší.

Most horní byl důležitou spojnicí města s okolním světem, byl původně také dřevěný. V roce 1920 byla dokončena stavba okresní silnice z Rožnova na Dolní Bečvu a roku 1927 vystavěn železobetonový horní most. Postavený je tak dobře, že bez jakékoliv újmy přečkal i stoletou povodeň v roce 1997, i když voda přetékala přes vozovku. Horní most byl během katastrofální povodně jedinou spojnicí města s okolním světem. Po rekonstrukci po roce 2000 slouží horní most podnes.

Richard Sobotka / Na fotu je prostřední most

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button