politika

INFO Z RADNICE: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou na území České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V pátek 8. října budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.  V termínech stanovených zákonem mohou voliči volit i v zahraničí.

Hlasovací lístky obdrží Rožnované do řádně označených poštovních schránek podle místa svého trvalého pobytu nejpozději v úterý 5. října. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou volební stranu samostatně na formátu A3 a jsou jednostranné. Na hlasovacím lístku, který volič vybere, může zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty.

Volební okrsky zůstávají v Rožnově nezměněny. V zařazení jednotlivých ulic a domů do volebních okrsků nastala pouze jedna změna.  Jedná se o ulici Hrnčířskou, která nově zasahuje kromě volebního okrsku č. 1 i do volebního okrsku č. 3, a to čísly popisnými 3031 a 3032. Nová ulice U Dubu je zařazena do volebního okrsku č. 1.  Stejné zůstávají i adresy volebních místností, z nichž bezbariérový přístup mají volební místnosti  2, 6, 7,  8,  9, 10, 11, 13, 14.

I ve volbách do Poslanecké sněmovny mohou voliči ze závažných zejména zdravotních důvodů požádat o volbu do přenosné volební schránky v místě svého trvalého pobytu. V takovém případě je třeba telefonicky požádat pracovnice městského úřadu (tel. 571 661 146, 739 503 554,  571 661 134, 730 807 776) nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi, v jejímž územním obvodu má volič trvalý pobyt, o možnost hlasovat mimo volební místnost. Tuto možnost však nemohou využít voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID – 19. Uvedení voliči mají také zákaz vstupu do volební místnosti, pro realizaci svého volebního práva však mohou využít některého ze zvláštních způsobů hlasování zajišťovaných Krajským úřadem Zlínského kraje.

Z aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví vyplývá pro občany povinnost pohybovat se ve volební místnosti pouze s respirátorem popř. s jiným prostředkem ochrany dýchacích cest se srovnatelnou účinností. Tyto budou moci být sejmuty pouze pro účely identifikace voliče okrskovou volební komisí. Volební místnosti též budou vybaveny dezinfekčními prostředky.

Veškeré informace k volbám jsou průběžně publikovány na webových stránkách města a občané je naleznou ZDE. (měú)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button