kultura

Jak se v Rožnově pojmenovávalo i přejmenovávalo a proč

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

Roku 1879 bylo ujednáno oslavit stříbrnou svatbu císařských manželů pojmenováním horního parku na „Sady Františka Josefa“, dolní park „Sady Alžbětiny“. Jakoby ve výboru uplatnili svůj hlas loajální lidé slabšího národního uvědomění, ale stalo se tak z nutnosti. Totiž na schůzi 6. listopadu bylo ujednáno požádat Vídeň, aby Rožnov byl prohlášen za město, o co se už několikrát marně žádalo a proto, aby toho bylo dosaženo, park takto pojmenovali.

Kopec nad horním splavem byl původně pojmenován jako „Karlův Kopec“, či „Karlova stráň“, a to na památku arcivévody Františka Karla, otce Františka Josefa I., rakouského císaře a uherského krále, jednoho z nejvýznamnějších monarchů 19. století, který vládl po dobu 68 let. Arcivévoda František Karel navštívil Rožnov 3. října 1845, chtěl poznat Valašsko a také stav a úpravu cest do Uher a do Slezska.

Roku 1894 město „Karlovu stráň“ koupilo od Josefa Majera, měřice po 50 zl., aby se zabránilo kácení stromů na stráni.

Roku 1898 byla Hornopasecká ulice na oslavu a stoletou památku narození historiografa Františka Palackého, nazvána „Palackého ulicí“, a sice na důkaz vážnosti a lásky ku slavnému krajanu.

Roku 1913 byl městu Rožnov povolen název „Rožnov pod Radhoštěm“, německy „Rožnau am Radhost“; pak byl dle zákona užíván jen název český.

V roce 1918 bylo rožnovské náměstí pojmenováno na „Masarykovo náměstí“ a v jeho středu postavena Masarykova socha; ta byla v následujících časech několikrát odstraněna, až roku 1990 se definitivně vrátila na původní místo.

Roku 1918 byly také provedeny změny v pojmenování některých částí města. Městský park byl pojmenován na „Sady československých legionářů“, „Karlův kopec na „Wilsonovu stráň“, Kozák na „Denisovu stráň“.

Roku 1920 si veřejná knihovna, které tělocvičná jednota Sokol postoupila na 1000 svazků, podržela jméno „Palackého knihovna“, jelikož Palacký roku 1872 položil základ při založení knihovny v Rožnově.

Roku 1920 byly přejmenovány některé části města. Karlova ulice na ulici „Svatopluka Čecha“, Příční ulice na „Nerudovu“, Horní ulice k poctě rožnovského rodáka, spisovatele a odborného učitele na ulici „Dr. Bayera“, Dráhy na „Kramolišov“, k poctě rožnovského rodáka, spisovatele a školního inspektora Čeňka Kramoliše. Dolnomostecká na ulici „Dr. Ed. Beneše“, Polní na ulici „Dr. Mir. Tyrše“. Nábřeží od horního mostu k dolnímu a dále na pravém břehu řeky Bečvy „Nábřeží Dr. Milana Štefánika“. Dolní park od cesty do Dolních Pasek k pivovaru na „Sady Komenského“.

Roku 1930 si Rožnov připomněl 80. narozeniny prezidenta T. G. Masaryka. Toho roku byla dokončena stavba „Masarykovy sociální kolonie“ na nábřeží Štefánikově.

Dne 7. března 1930 byla na oslavu 80. narozenin T. G. Masaryka svolána slavnostní schůze obecního zastupitelstva. Ujednáno zakoupit všechny Masarykovy spisy do obecní knihovny a Masarykovi zaslat následující telegram: „Městské zastupitelstvo v Rožnově p. R. se jednomyslně usneslo ve své slavnostní schůzi konané na uctění Vašich osmdesátých narozenin, vzdáti Vám, vážený pane prezidente, hold oddanosti s přáním, abyste nám byl ještě dlouhá léta ve zdraví zachován.“

Zastupitelstvo města se také jednomyslně usneslo pojmenovat budovanou automobilovou silnici na staroslovanský Radhošť, vévodící celému Valašsku, „Cestou Masarykovou.“

Od těch časů byla v Rožnově vybudována nová sídliště, jejich ulice a každá část Rožnova má své pojmenování.  (sb)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button