společnost

Jen tak si postavit malou vodní elektrárnu

Roku 2020 vybudovala rodina Bartošíkova u řeky Rožnovské Bečvy na pozemku, vklíněném mezi katastr obce Střítež nad Bečvou a katastr města Zubří, ale přináležejícím ke katastru obce Zašová, Malou vodní elektrárnu. Výškový rozdíl vodní hladiny je 4,6 m. Šneková turbína na principu Archimédova šroubu o průměru 1,4 m, 12 m dlouhá. Průtok vody necelých 600 litrů za vteřinu. Výkon 18 kW. Účinnost MVE může dosahovat 80 až 93%. Elektřinu vyrobenou MVE může majitel spotřebovat sám, nebo dodávat ji do rozvodné sítě. 

Kdysi bylo podobných domácích malých vodních elektráren bezpočet, po vybudování velkých vodních elektráren zanikly a zájem o ně byl oživen až po roce 1990.  Vybudovat MVE znamená poměrně komplikované jednání s úřady. Kromě celé řady dokumentů to je například povolení k nakládání s vodami, stavební povolení, licence na provozování MVE, souhlas distribuční společnosti s připojením nového zdroje do sítě, přičemž stavební projekt musí obsahovat všechny povinné parametry.

Myšlenkou na stavbu MVE se Václav Bartošík zabýval už před rokem 1990. Zvolil místo na pravém břehu Rožnovské Bečvy, kde jsou při vyústění Hamerského potoka do řeky dobré přírodní podmínky. Stavba, zapojil se také syn Zdeněk a celá rodina, se protáhla na 22 let, kdy probíhalo jednání s místními úřady, s krajským úřadem a také s několika ministerstvy. Po získání licence začali 23. prosince 2020 dodávat elektřinu do sítě. V roce 2021 dodala malá vodní elektrárna rodiny Bartošíkových do elektrické sítě 72 MgW elektrické energie, což se přibližně rovná energii 72 tun kvalitního černého uhlí.

 „Díky za toto dílo nepatří jen naší rodině — i když málem den co den to bylo pro nás stejné: do zaměstnání vydělat peníze jak pro rodinu, tak i na stavbu — ale také široké rodině, přátelům a kamarádům. Vždycky se někdo našel, když bylo zapotřebí přidat pomocnou ruku. Nakonec se dílo podařilo úspěšně dokončit a dík patří všem, kteří se na realizaci malé vodní elektrárny jakkoliv podíleli,“ řekl  Zdeněk Bartošík. Text a fota Richard Sobotka

 

Otec a syn Bartošíkovi
více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button