společnost

„Jezdí tu sanitka na ty mrtvice…“

příspěvek lékaře

Tuhle větu jsem zaslechl v obchodě. Co je to ta „mrtvice“ a jaká sanitka to tu jezdila?

Cévní mozková příhoda (CMP) je 2. nejčastější příčina úmrtnosti ve světě po srdečních onemocněních. Ročně celosvětově postihne přibližně 20 milionů lidí, a to bez ohledu na věk. CMP je náhle vzniklá porucha krevního oběhu mozku, která velmi často vede k  nevratnému poškození mozkové tkáně. Ischemická CMP je následkem ucpání mozkové tepny, které způsobí snížení nebo zastavení přítoku krve do mozku a hemoragická CMP (tzv. krvácení do mozku) v  důsledku prasknutí mozkové tepny.
Dle statistik až 30 % pacientů na následky CMP umírá a velmi často je následkem trvalá invalidita!

Nejčastějšími projevy CMP jsou:
ochrnutí či oslabení horní či dolní končetiny nebo obou na jedné straně těla
ochrnutí poloviny obličeje, pokles ústního koutku na jedné straně tváře
potíže s mluvením či porozuměním řeči
porucha rovnováhy a koordinace pohybů
závratě s nucením na zvracení anebo se zvracením
problémy s chůzí či stáním na místě
náhle vznikající silná bolest hlavy
náhlé potíže s viděním (rozmazané vidění, výpadek části zrakového pole)

Většinou jde o náhlou, často dramatickou změnu, oproti předchozímu stavu. Nicméně varovné jsou i krátkodobé a přechodné příznaky, kdy se může objevit některý z výše uvedených příznaků v trvání sekund až minut, který zcela odezní. Mozkové buňky jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku a bez něj jsou schopny několik minut. Udává se, že každou minutu od vzniku CMP zaniká nevratně na dva  miliony mozkových buněk. Proto je čas zahájení léčby velmi zásadním faktorem.

Co dělat při podezření na CMP? I laik může požít metodu FAST:
FACE (obličej) Pozorujete patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?
ARM (paže) Zvedněte mu ruce do předpažení a požádejte ho, aby je držel před sebou. Neudrží ruce ve stejné výšce a jedna mu nápadně poklesne?
SPEECH (řeč) Zeptejte se ho na velmi jednoduchou otázku. Třeba, jak se jmenuje? Kde je nyní? Odpovídá nesrozumitelně, má potíže s  mluvením nebo pochopením otázky?
TIME (čas) Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte ano, okamžitě volejte 155.

Posádka záchranné služby u pacienta na místě vyhodnotí stav, pokud se jedná o podezření na CMP z místa konzultuje Iktové centrum (pracoviště specializované na léčbu CMP) a následně odváží pacienta do tohoto centra. Snahou co nejvíce zkrátit čas mezi vznikem potíží a  léčbou a dostat specializovanou iktovou péči k pacientovi co nejdříve. Toto je možné formou tzv. Mobilní iktové jednotky (MSU), sanitního vozu, který je vybaven jako vůz ZZS a doplněn CT přístrojem (viz foto v detailu) a laboratorním analyzátorem. Kromě standardní výbavy léky, jsou v MSU i  speciální léky používané pro léčbu CMP. Kromě řidiče a záchranáře je součástí posádky neurolog, RTG laborant a laborant. MSU již 15 let jezdí v německém Homburgu. MSU jezdí i v Oslu, Paříži, Berlíně, Texasu, Melbourne. ZZS Zlínského kraje se ve dnech 15. listopadu až 3. prosince 2023 jako první nejen v  České republice, ale i v zemích bývalého východního bloku zapojila do unikátní klinické studie. Cílem je dosáhnout časového benefitu pro pacienta, kdy péči, kterou dosud dostává v iktovém centru, dostane přímo v terénu. Poprvé MSU zasahovala v takto hornaté oblasti. Mobilní iktovou jednotku měla ZZS Zlínského kraje zapůjčenu od německých partnerů ze Saarské univerzity v Homburku a svou činností pokrývala oblast plochu bývalého vsetínského okresu. MSU za dobu svého působení ošetřila přes 40 pacientů.
Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům, kteří se na tomto úžasném projektu podíleli. Velké poděkování MUDr. Ličeníkovi, bez kterého by zde tento projekt nebyl. Poděkování patří i ZZS Zlínského kraje, vedení Zlínského kraje, městu Valašské Meziříčí, bez jejichž podpory by nebylo možno tento projekt realizovat. A doufám, že MSU v budoucnosti neuvidíme jen v rámci studie, ale i jako trvalou součást péče o naše pacienty.

MUDr. Zdeněk Němeček

*********************K TÉMATU*********************

Protože záchranná služba je zřizována krajskými úřady, o vyjádření jsme požádali také hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše. Jeho vyjádření přinášíme níže:

„Záchranku mám na kraji na starost a to, že se podařil tento projekt se speciální zachrankou jako první zachránce v naší republice, považuji v rámci ČR za velký úspěch a můžu celému týmu ze záchranky a všem co pomohli jen poděkovat. Jsem na ně pravém hrdý. Na první schůzce to nevypadalo vůbec jednoduše, překážek bylo velké množství, ale překonaly se a máme za sebou pilotní provoz, který budeme teď vyhodnocovat. Nejen s ohledem na pacienty, lékařský odborný personál a dopad užívání takové sanitky na provoz samotného fungování akutních příjmů, kde tito speciálně vyšetření pacienti můžou rychleji projít na speciální oddělení. Podle mě je to budoucnost medicíny, rychleji vyšetřit pacienta a rychleji zaléčit tak, aby byl co nejrychleji v pořádku. Tím společně budeme šetřit lékařskou a pak následně sociální službu. Tím pádem naše společné prostředky. To je směr, kterým chceme jít a tato pilotní studie by nám v tom měla pomoci. Speciální poděkování patří Radimovi Ličeníkovi, který byl iniciátorem myšlenky na Valašsko tuto sanitku z Londýna přivézt a vyzkoušet. „

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button