Spektrum Rožnovska

Koncepce rozvoje bydlení má zvrátit trend vylidňování Rožnova

Rožnov rok za rokem ztrácí obyvatele. Zatímco v roce 1999 jich mělo 18 182, letos jejich počet klesl na 16 834. Tento trend by měla zvrátit koncepce rozvoje bydlení, na které už řadu měsíců pracují jak odborníci z úřadu a veřejnosti, tak zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu.

Podle nich by měl tento strategický dokument města, jehož cílem je přilákat do města více obyvatel, stát na dvou pilířích. Tím prvním je bytová politika města, která řeší pravidla pro pronájem městských bytů.

„Naším cílem je mít kapacitu pro potřebné. Můžou to být osoby v sociálně těžké situaci, lidé se zdravotním postižením nebo také rostoucí skupina seniorů potřebující malé nebo pečovatelské byty. Chceme ty, kterým to zdraví a podmínky dovolí motivovat, aby se postavili na vlastní nohy a z nepříznivé situace se dostali,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera

Takzvaná optimalizace struktury fondu městských bytů počítá se slučováním menších jednotek, například 1+1,1+0 na 2+1, úpravou bezbariérovosti, budováním pečovatelských bytů s využitím dotace a mapování neobydlených objektů, které by bylo možné využít pro bydlení.

Pravděpodobně dojde ke změně podmínek v přidělování, úpravách nájemních smluv a u bytů vyšší kvality také zvýšení povinnosti pro nájemce, tak aby se více přiblížili životu v běžné komunitě mimo podporu města.

Zatímco konečnou podobu bytové politiky pracovníci radnice představí na zářijovém zasedání zastupitelstva, druhý pilíř, tedy podporu budování výstavby bytů a domů si volení zástupci města a veřejnost vyslechli už na červnové schůzi.

„Pokles obyvatel je podle nás způsoben zejména tím, že lidé nenacházejí dostatek příležitostí, kde v Rožnově bydlet nebo stavět. Protože město nevlastní téměř žádné pozemky, které by mohlo nabízet stavebníkům, chceme trend vylidňování zastavit pomocí výkupu inženýrských sítí od individuálních i hromadných stavebníků a aktivní komunikací s majiteli pozemků“ řekl Jan Kučera s tím, že sítěmi se rozumí kanalizace, vodovod, cesta a nově se řeší i osvětlení.

Pravidla pro odkup jsou transparentní, dobře čitelná a dopředu jasná. Individuální stavebník může získat zpět až šedesát procent ceny infrastruktury, developer pak třicet procent, avšak za přísnějších podmínek než malý stavebník.

Pravidla výkupu zastupitelé schválili. Některým se však nelíbilo, že podporují i developery. Cílena by měla podle nich být primárně na individuální stavebníky.

„Uvědomme si, že developeři na bytech vydělávají. Chystáme se dávat peníze někomu, kdo by mohl zlatem dláždit komunikace. Měli bychom s penězi města hospodařit rozumněji,“ nechal se slyšet Jaromír Koryčanský.

Ani Markéta Blinková nebyla s podporou developerů zcela v souladu. „Nicméně pokud chceme, aby Rožnovu přibývali obyvatelé, musíme jim vytvořit podmínky. Pozitivní je, že se do nově postavených bytů přestěhují lidé, kteří tady budou žít a platit daně. Tohle vnímám jako pozitivní dopad na město, který přinese zvýšený počet obyvatel, kteří budou plnit městskou kasu,“ řekla Markéta Blinková.

Novou koncepci bydlení podle většiny zastupitelů město potřebuje. „Bude více zohledňovat skutečnou poptávku potřebných občanů. Nabídne více bytů šitých na míru, co se velikosti i bezbariérovosti týče. Systém přidělování bude upraven tak, aby se dostalo především na občany v nouzi, nejen na ty, kteří si vystojí místo v pořadníku. Podle mě by město nemělo vlastnit bytový fond za účelem zisku. Mělo by být připraveno, za jasně stanovených podmínek, pomoci lidem, kteří to v dané chvíli objektivně potřebují,“ vylíčil Petr Kopecký.

Město už dříve koncepcí bydlení disponovalo. „Z mnoha oblastí však vzešla potřeba ji koncepci aktualizovat a rozšířit i o nová témata. Potřebujeme mít materiál, který analyzuje a řeší otázku počtu a struktury městských byt a zásady podpory výstavby individuální i sdružené,“ poznamenal Petr Jelínek.

koncepce bydlení, bytová politika, výkup inženýrských sítí

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button