společnost

Koryčanky čeká více než 100milionová investice

Sídliště Koryčanské Paseky čekají nebývalé změny k lepšímu. Město totiž hodlá nechat zpracovat projekt řešící komplexní revitalizaci celé lokality.

Radnice oslovila tři ateliéry, které již zpracovaly své návrhy. Architekti se měli věnovat kvalitě veřejného prostoru, problematice parkování, automobilové, pěší i cyklistické dopravy či práci se srážkovými vodami a zelení. To vše při odhadovaných nákladech kolem 120 mil. Kč bez DPH. Poslední březnový den se na městském úřadě sešla hodnotící komise včetně náhradníků, aby si vyslechla prezentace jednotlivých návrhů (níže jsou uvedeny výtahy z  prezentací – pozn. red.).

Návrh č. 1 (pražský XTOPIX) vytváří nový prostor tzv. „Oděská promenáda“ jako centrální prostor sídliště se suchým poldrem, pobytovým prostorem u obchodu a možností výstavby komunitního centra či městských bytů na pohledové ose promenády. U jednotlivých domů budou pro obyvatele nabídnuta místa, kde mohou zahradničit nebo grilovat. Celý prostor sídliště je zónou 30 s odpovídajícím zdůrazněním při všech vjezdech a  výjezdech. Jsou doplňována parkovací stání, chodníky či pěšiny a pro volný čas několik „hřišťat“.

Návrh č. 2 (brněnští KT architekti) do území přináší novou severojižní osu pro pěší a cyklisty s vloženými prvky ramp, u kterých koncentruje volnočasové aktivity, jako například amfiteátr, fitpark anebo kvetoucí zahradu. Dalším doplňkem je vytvoření nové vycházkové trasy a  celkově vyšší nabídka venkovních aktivit. Stran řešení dopravy je zvýšena bezpečnost všech účastníků, navýšeny parkovací kapacity a zavedeny zóny 30. Úprav se dočkají také prostory před obchodem a  celkově budou doplněna místa pro sezení a pobývání.

Návrh č. 3 (brněnský Atelier per partes) zvyšuje bezpečnost v sídlišti zklidněním automobilové dopravy a vytvořením hlavních pěších bezbariérových tras či doplněním pěšin. Zároveň doplňuje malé „vnitroblokové“ parky s hřišti a veřejnými prostory a vybudování centrální společenské plochy u obchodu. Pomocí drenážních povrchů, strukturálních substrátů a polosuchých poldrů pracují se srážkovými vodami. Zajímavá je myšlenka přidělení vlastního druhu stromů pro jednotlivé ulice.

Rožnované měli možnost návrhy do 18. dubna (vše bylo prezentováno v TV Beskyd, www.tvbeskyd.cz – pozn. red.) prostudovat, okomentovat a  vybrat svého favorita. „Nyní zasedne porota, která jednu z variant definitivně doporučí. Samozřejmě odborníci zohlední i došlé připomínky a náměty občanů. S autory vítězného návrhu bude uzavřena smlouva na zhotovení projektu. Nejprve ale dopracují samotnou studii a čeká nás nepochybně několik jednání s veřejností. Odevzdané návrhy jsou prvním návrhem nebo koncepcí, není to hotová věc k realizaci. Samotné realizace revitalizace budou rozděleny na pět až šest etap. Trvat by to mělo asi deset let, samozřejmě v  návaznosti na získané dotace a  volné finanční prostředky v městské kase,“ informovala místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) s tím, že zmíněný projekt je první, který v  Rožnově bude řešit revitalizaci sídliště jako celku.

Místostarosta Jan Kučera: Vůči Koryčanským Pasekám máme velký dluh

„Za posledních dvacet let má město Rožnov pod Radhoštěm dluh k sídlištím a asi největší dluh právě vůči již zmíněným Koryčanským Pasekám. Z problému se má dělat příležitost. Jsem přesvědčen, že po diskusi s  občany a při tvrdé práci úřadu a  architektů z tohoto sídliště uděláme jedinečné místo k  životu,“ je přesvědčen místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). (r)

 

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button