společnost

Krajský úřad: Reklamy musí zmizet od silnice I. třídy

Vlastníci musí odstranit reklamní zařízení, která jsou v rozporu se zákonem umístěná v blízkosti hlavní silnice I/35 vedoucí Rožnovem. Pokud tak neučiní, hrozí jim statisícové pokuty.

Podobně jako v jiných částech České republiky jsou také na Rožnovsku majitelé reklam a reklamních ploch umístěných v nedovolené blízkosti hlavní komunikace I/35 postupně vyzýváni k jejich odstranění. Výzvy rozesílá Krajský úřad Zlínského kraje. „Zákon stanovil ochranná pásma mimo jiné u silnic I. třídy, ve kterých nesmí být reklamní sdělení. V případě Rožnova se to týká komunikace I/35 a především oblasti mimo zastavěná místa. Město dostává jednotlivé výzvy pouze na vědomí. Nejedná se tedy o regulaci reklamy ze strany radnice,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová.

Vlastníci přitom musí po obdržení výzvy odstranit reklamní zařízení (billboardy, plachty a bannery na plotech) neprodleně. „V případě marného uplynutí lhůty 10 dnů ode dne zveřejnění výzvy, bude silničním správním úřadem reklama zakryta. Následně bude zjištěno odstranění a likvidace reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení neoprávněně umístěno,” nastínil postup Michal Klepš z odboru dopravy a silničního hospodářství Zlínského kraje. Zároveň upozornil, že v případě nerespektování výzvy hrozí vlastníkům pokuta až 300 tisíc Kč.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button