Blog

Krátké zaznamenání Čeňka Kramoliše k činnosti obce roku 1792

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

…Aby při řízení obce či města nedocházelo k nepatřičnostem, bylo skrze Milost Pana, více krajského barona ze Zwole, při držené v kraji visitaci přednešené sub dato 8. oktobris 1792 punkta. Z tohoto nařízení je uvedeno alespoň Krátké zaznamenání, jak jej zapsal Čeněk Kramoliš.
Obecní sezení i úplné hromady bývaly v bytě v purkmistrově, až od roku 1773 se odbývaly na radnici. Mezi odsouhlasenými punkty byl mimo jiné i ten, který se týkal představitelů města. Chtěl-li purkmistr nebo rychtář někam na den neb na noc odejíti neb odejeti, musil dříve k tomu požádati pány spolupředstavené a úřad svůj na ten čas odevzdati purkmistru mladšímu neb rychtáři mladšímu. Bez povolení spoluradních nesměl z domu odejíti na delší dobu.
V Rožnově zvláště v rynku všechno znovu stavěné (co se znovu stavěti bude) z dobré materie stavěti se má.
Dítky do školy pilně dle nařízení posýlány býti musí. Na opakující hodiny čeleď každý svátek pilně choditi má.
S lesy opatrně zacházeti se má, a nic nevyrubovati, jedině co k nevyhnutelné potřebě jest. A to všechno skrz vrchnostenského lesního představeného vycejchováno býti má.
K ohni potřebné věci v dobré opatrnosti a stavu držeti a neopatrné se světlem zacházení přísně trestati. Ti, kteří tabák v kolni, ve stodole, v maštali a kdekoliv jinde v nebezpečném místě kouřiti se opovažují, areštem a také tělesným bitím napravováni býti mají.
Psi buďte uvázáni, neb „klutkami“( náhubkem) opatřiti se mají.
Žebráci domácí, kteří sobě chleba zaopatřiti nemohou, od obce živeni býti mají a kdyžby kasa na ně nepostačovala, skládka schválně udělati se má. Cizí pak (žebrák) prvníkrát po šupě (šupem) odeslaný, po druhé, kdyžby se navrátil, 3 denním areštem potrestán, po třetí 10 karabáči šlahaný (10 ran karabáčem) a nazpět šupem odeslaný býti má.
Nemocní o „feldjury“ (lékaře) se obstarati a je k sobě zavolati mají.
Učené baby k ženám k porodu pracujícím brány býti musí.
Čistota na městečku a po ulicích pořádek pilně zachovávati se má.
Cesty, mosty, lávky opravovati a stále v dobrém zdraví (!) zachovávati se mají.

Jak patrno, již roku 1792 byl obecní úřad pracemi přetížen a zodpovědnost měl velkou, konstatuje rožnovský spisovatel Čeněk Kramoliš. (sb)

Foto: Starý Rožnov, poč. 20, stol.  

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button