společnost

Kůrovec je na ústupu, voda v lesích zůstává

Po několikaletém boji s kůrovcovou kalamitou se situace nejen v městských lesích konečně začíná zlepšovat.

Za ústupem tohoto dřevokazného brouka stojí podle všeho hned několik faktorů. Letošní i minulý rok nebyl tak skromný na dešťové srážky, jako roky předešlé, navíc začali lesníci budovat na uměle vytvořených lesních cestách po svážení kůrovcem zasaženého vytěženého dřeva jámy na zadržení vody v krajině. Velký podíl na zlepšování kalamitní situace v lesích přitom nese svým způsobem i sám kůrovec, protože za poslední roky dokonal své dílo zkázy do takových rozměrů, že s nadsázkou lze říct, že už bohužel většinou nemá co likvidovat. Mladé stromy jsou proti němu většinou odolné a místo napadených smrků lesníci mnohdy vysazují spíše odolnější dřeviny.
Rožnov, resp. celé Beskydy, jsou v ČR pilotním místem právě pro projekt zadržování vody v lesní krajině. „Jámy, v nichž se zadržuje dešťová voda, aby neodtekla bez využití, jsou skvělým řešením. Zadržení vody je důležité pro zdraví lesa, díky tomu se může lépe bránit dokonce i  proti již zmíněnému kůrovci, neboť ten mnohem rychleji napadá suchem oslabené dřeviny. Neméně důležitá je funkce i protipovodňová, neboť pokud voda zůstane v lese, tak nám poté neudělá problémy v potocích a řekách. Vše je tedy navzájem propojeno a  jsem ráda, že odborníci ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy budování zádržných jam plně podporují, a to dokonce i finančně. V loňském roce nás hloubení v  městských lesích stálo přibližně sto tisíc korun, letos je úhrada právě přes Správu CHKO Beskydy,“ sdělila místostarostka Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov, na fotu). (r)


Otázky k tématu pro Miroslava Kubína ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Daří se v lesích zadržovat vodu?
„S efektivním a systémovým zadržováním vody v Beskydech formou jáma-hráz-jáma jsme stále na samém začátku. Loni jsme pilotně vyzkoušeli toto opatření na třech místech: na Jablůnkovsku, Frenštátsku a Rožnovsku. V půdě se nám podařilo zadržet 16 500 000 litrů vody. V letošním roce jsme se zaměřili na obnovu vsakovací schopnosti půdy na kalamitních holinách po kůrovci a to nad Starým Zubřím, nad Hutiskem a  nad obcí Veřovice a  Bordovice.
Celkové množství zadržené vody jsme odhadli na 20 200 000 litrů vody za rok. Na první pohled se může zdát, že se jedná o velké množství vody, ale není tomu úplně tak. Odhadujeme, že se v Beskydech nachází vyšší stovky kilometrů nepotřebných přibližovacích linek, po kterých odtéká voda po každém dešti do nejbližšího potoka. Před námi je ještě velký kus práce.“

Jak zmíněná opatření vnímá veřejnost?
„Je to různé. Někteří lidé nám posílají děkovné dopisy, že jim po realizacích z lesních cest neteče po každém dešti na zahradu bláto a voda. Jiní se domnívají, že jim z  důvodu provedené realizace mizí voda ve studnách. V tomto případě se jedná o nepochopení principu opatření. Námi realizovaná opatření podporují vsak vody do hlubších částí půdy. Voda se pak rychleji dostává do okolních studní.
Pak nám píšou a volají kolegové lesníci, proč že jim chceme ničit lesní cesty. Lesníky vždy ujišťujeme, že jim žádné lesní cesty nechceme ničit. Naše aktivity jsou zaměřeny na sanaci nově vzniklých linek (cest) na stahování dřeva nebo silně erodovaných lesních cest, které se už nedají pro svůj nepříznivý stav používat.“

Kolik vše stálo a kdo to hradil?
„Většinu opatření v minulém a letošním roce hradila ze svých zdrojů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z Programu péče o krajinu. Jednu realizaci si loni zaplatily ze svého Městské lesy Rožnov. Celkové náklady se ročně pohybují kolem 1,2 milionu korun, tzn. že odhadem zadržíme za 70 Kč jeden m3 vody. V  případě, že bychom chtěli zadržet stejné množství vody v nové nádrži, tak by nás jeden m3 zadržené vody stál kolem 1 000 Kč. Letos jsme metodicky i prakticky pomáhali realizovat inovativní vodozádržnou metodu kolegům v CHKO Jizerské hory. V příštím roce plánujeme ukázkové realizace na Jesenicku nebo v Brdech.“ (r)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button