kulturaSpektrum Rožnovska

Méně znaků, více očí. Kdo na tohle skočí?

Co se v průběhu roku běžný čtenář Spektra měl šanci dozvědět o knihovně? Tak v prvé řadě je potřeba říci, že se změnou periodicity vycházení Spektra, se počet článků, a tedy i prostoru psaní o knihovně zmenšil o polovinu. Na druhou stranu se také se změnou periodicity udála změna jiná, a tou je rozšíření distribuce Spektra zdarma do schránek obyvatel Rožnova.

Poslední z letošních řádků, které se upírají ať už přímo nebo jen letmo, ke knihovně a její činnosti, budou lehce sumarizovat uplynulé období v kontextu psaní pro Spektrum. Co se tedy v průběhu roku běžný čtenář Spektra měl šanci dozvědět o knihovně? Tak v prvé řadě je potřeba říci, že se změnou periodicity vycházení Spektra, se počet článků, a tedy i prostoru psaní o knihovně zmenšil o polovinu. Spektrum nyní vychází jednou měsíčně. Rozsah psaní je stanoven na cca 2700 znaků. Tzn. že v roce 2016 jste si mohli přečíst cca 32 400 znaků o knihovně oproti dvojnásobku v předchozím období. Povedlo se nám na tomto poli informovat Vás, čtenáře, dostatečně?

Na druhou stranu se také se změnou periodicity udála změna jiná a tou je rozšíření distribuce Spektra zdarma do schránek obyvatel Rožnova. Znamená to, že se určitě rozšířil okruh potenciálních čtenářů těchto řádků a tedy i těch, kteří doposud nemuseli mít úplně jasnou představu o tom, co jim rožnovská knihovna nabízí, popřípadě je schopna nabídnout. A opět stejná otázka jako v prvém odstavci, povedlo se tyto nové čtenáře informovat dostatečně?

Odpověď je nelehká a nutně subjektivní. Avšak případnou odpověď nám mohou dát statistické údaje, které jsou obrazem činnosti knihovny v číslech, a které knihovny na konci každého kalendářního období vykazují ze zákona směrem k Českému statistickému úřadu. Lze tak činnost knihovny lépe uchopit, popřípadě ji porovnat v různých obdobích a zamýšlet se nad společenskými jevy, které se ve statistikách projevují. Lze také činnost knihovny porovnat s činností knihovny v jiném městě. Navíc, protože se rožnovská  knihovna od roku 2012 zapojila do projektu Benchmarkingu knihoven, je možno její statistická a ekonomická data porovnávat také s jinými knihovnami nejen v ČR, ale také na Slovensku. Celkový počet zúčastněných knihoven v tomto projektu je v tuto chvíli 324. Je nutné si však uvědomit, že každá obec či město má svá specifika (složení obyvatelstva, počet a druh škol, dopravní obslužnost…) a ta se projevují také v návštěvnosti dané knihovny.

Samozřejmě se musíme odrazit od nabídky služeb knihovny čtenářům, její kvality, pestrosti a šíře. V poslední době pak nedostačuje nabízet služby knihovny pouze čtenářům, ale obracíme se také na školy a snažíme se navazovat na výuku směrem k informační a čtenářské gramotnosti (Zaznamenali jste nedávné špatné výsledky žáků ČR ve srovnávacích testech PISA?). Žáci obecně lépe přijímají předkládanou látku mimo instituci školy a knihovna je v tomto případě místem ideálním. V případě rožnovské knihovny se dlouhodobě snažíme být kvalitním a důvěryhodným partnerem pro rožnovské základní a střední školy, navazovat na jejich vzdělávací programy a přicházet s novými podněty. Naším cílem je, aby obyvatelé Rožnova a tedy i čtenáři Spektra začali rožnovskou knihovnu vnímat nejenom jako půjčovnu a kulturní instituci, ale také jako instituci vzdělávací. Prostor vymezený ve Spektru nám k tomu může dopomoci.

Pavel Zajíc, ředitel Městské knihovny Rožnov

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button