společnost

Město a muzeum společně řeší ekologický problém v Tylovicích

Po nedávných bleskových povodních se v Tylovicích znovu objevil historický problém staré ekologické zátěže bývalé Tesly. Skládka se nachází nad rožnovskou místní částí na pozemcích Valašského muzea v přírodě a tamní obyvatelé mají strach, že může negativně ovlivnit jejich zdraví a okolní přírodu.

Lidé se proto obrátili na vedení města s prosbou o řešení situace. Zároveň poukázali na to, že místo je zřejmě černou skládkou, která rizikovost lokality ještě zvyšuje. „Ihned jsme iniciovali schůzku na místě za účasti zástupců města, odboru životního prostředí radnice a Valašského muzea v přírodě, na jehož pozemku se skládka nachází. Město prověřuje možnosti dotačních titulů a jiných zdrojů použitelných pro řešení situace. Budeme také informovat občany Tylovic,” řekl místostarosta Jan Kučera. 

Výčet opatření doplnila místostarostka Kristýna Kosová. „V neposlední řadě do lokality městská policie umístí fotopasti pro sledování, zda nedochází k zavážení černé skládky,“ zmínila Kosová s tím, že: „Při nedávné bleskové povodni se ukázalo, že zmiňovaná lokalita nad Tylovicemi je problémem. Snažíme se pomoci muzeu najít takové řešení, které by zajistilo, že nebudou ohrožování občané Tylovic, ani přírodní prostředí. Možností je například svah směrem k potoku zpevnit, zaplachtovat, zaizolovat a skládku tak uzavřít.” 

Situaci dlouhodobě sleduje také Valašské muzeum v přírodě. „Provádíme pravidelné odběry vzorků a skládku monitorujeme. Analýza ze srpna 2018 neprokázala nebezpečné úrovně škodlivých látek,“ sdělil ředitel muzea Jindřich Ondruš a pokračoval: „Hned po jednání s městem, jsme ale provedli další odběry vzorků vody v lokalitě a z vybraných studní občanů. Na výsledky čekáme.“ 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button