Blog

Městské lesy bojují za druhovou pestrost porostů

Kůrovcová kalamita decimuje lesy v celém regionu a nevyhýbá se ani porostům ve správě společnosti Městské lesy Rožnov, s. r. o. Ta však od svého vzniku v roce 1994 vysazuje mnohem víc jedlí, buků, dubů a dalších listnáčů ve srovnání se smrkem. Díky těmto melioračním a zpevňujícím dřevinám (MZD) tak bojuje i s kůrovcem.

„MZD mají na rozdíl od smrku jiný typ kořenového systému, kdy si strom hlouběji sahá pro vodu. Jsou také výrazným stabilizačním prvkem lesa, protože nedochází k vyvracení porostů zejména na hřebenových partiích. Proto se již řadu let snažíme především o výsadbu jedlí, buků a dubů s malou příměsí olší, javorů a jasanů. Tím zvyšujeme druhovou bohatost lesa,“ uvedl Rostislav Polášek, jednatel Městských lesů Rožnov a pokračoval: „Z letos vysazených 59 316 kusů stromů, tak pouze 8 800 tvořil smrk a zbytek, tedy 86 % MZD. Rámcové směrnice hospodaření nám přitom udávají podíl MZD při obnově lesa minimálně 25 %.“ Podle Poláška například už v roce 2014 vysadily Městské lesy Rožnov 46 % MZD a toto číslo se postupně zvyšovalo. Lesníci myslí také na zvěř, které má sloužit i 316 třešní ptačích, hrušní polnička a jabloní lesních, které letos sázeli s podporou Zlínského kraje.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button