společnost

Městský úřad mění organizační strukturu

Projekty s náklady kolem 350 milionů Kč, nový strategický plán rozvoje města a s ním související potřebná změna organizační struktury radnice. A také dlouhodobé podhodnocení počtu pracovníků na agendu projektového řízení. To jsou hlavní důvody, proč město přistoupilo k doplnění pracovních míst a změně v rozčlenění odborů i oddělení úřadu.

Zastupitelé se na posledním zasedání zabývali mimo jiné organizačními změnami, které od 1. května nastanou v rožnovském městském úřadu. „Na roky 2018-2020 máme připraveny dotované investiční projekty s náklady za přibližně 350 milionů. Už letos chceme na opravy a investice z rozpočtu města dát přes 90 milionů. Pro tyto náročné akce, sloužící městu Rožnov, ale nemáme dostatek kvalifikovaných pracovníků. To ani nezmiňuji trvale stoupající legislativní náročnost práce úředníků, spočívající nově například v nastavení ochrany osobních údajů (tzv. GDPR, pozn. red.), v náročnosti veřejných zakázek nebo realizaci Místní agendy 21,“ uvedl starosta Radim Holiš, podle nějž je také nutné reagovat na dlouhodobě podhodnocený stav pracovníků některých odborů ve srovnání s jinými městy se stejnou agendou a mírou projektů. „Analýzy, které vyplývají z takzvaného Benchmarkingu, jednoznačně ukazují, že vzhledem k rozsahu činností a plánovaným investicím nejsme schopni bez posílení pracovního týmu některé věci realizovat. Už loni zůstalo z uvedených důvodů nedočerpáno 38,5 milionu korun,“ doplnil místostarosta města Jan Kučera.

Změny zefektivní fungování radnice

„Nejzásadnější změny se dotýkají odboru rozvoje, který bude přejmenován na odbor rozvoje a strategického plánování. Zde bude připravován nový strategický plán rozvoje města a další strategické dokumenty, jejichž přípravu bychom jinak museli za výrazně vyšší finanční prostředky zadávat externí firmě. Počítáme s tím, že příprava strategického plánu města včetně 2,8 úvazku na pracovníky bude plně hrazena z dotace. Na odboru rozvoje a strategického plánování vznikne oddělení strategického plánování, oddělení projektů a oddělení investic včetně pěti nových a potřebných pracovních míst,“ vypočítal hlavní změny tajemník Roman Hep a pokračoval: „Další změny se týkají sociálního odboru. Zde jsme vytvořili novou pozici veřejného opatrovníka v rámci sociálních prací i útvaru tajemníka, kde byla přijata asistentka. Dále byl přijat nový školní psycholog a počítáme s novou pracovní pozicí na oddělení kultury a cestovního ruchu. Navýšení o jednoho pracovníka se týká i odboru správy majetku. Tento odbor se stará o stále větší objem městského majetku, a tak zřizujeme pozici správce objektů. Celkový počet zaměstnanců na úřadu se tak mění dle následujícího: úředníci 149, dělnické pozice 15 a dělnické pozice na dotovaných místech 16.”

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button