společnost

Na podporu sociálních služeb dají obce přes 5,5 milionu

Stejně jako v předchozích letech, i letos vyčlenilo devět obcí Sdružení mikroregionu Rožnovsko (dále jen Sdružení) finance na podporu poskytovatelům služeb v sociální oblasti. Žádat o příspěvky mohou v období od 11. do 25. února.

„Poskytovatelé sociálních služeb a další organizace působící v sociální oblasti mohou žádat o víc jak 5,5 milionu korun ve dvou programech,“ uvedl Jan Kučera, předseda Sdružení a pokračoval: „V rámci prvního programu bude Sdružení přispívat na úhradu provozních výdajů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi či osoby ohrožené závislostmi. Druhý program je určen na podporu ostatních aktivit a služeb v sociální oblasti, jako například osvětová činnost nebo aktivity nad rámec sociálních služeb.“

Od roku 2015 se devět obcí v rámci Sdružení podílí na společném financování sociálních služeb. „Každoročně se nám daří z jednotlivých obcí získávat stále větší finanční podporu, která je následně rozdělena mezi poskytovatele. Máme tak větší přehled o poskytnutých financích a celý systém podpory je tak efektivnější,“ pochvaloval si Kučera s tím, že: „Ve Zlínském kraji jsme s takto nastaveným financováním jedineční. Také jiné mikroregiony se k nám jezdí inspirovat a věřím, že se naše dobrá praxe brzy rozšíří dál.“

Veškeré informace k vyhlášeným programům podpory včetně podmínek pro podání žádostí a samotných formulářů jsou vyvěšeny na úředních deskách (včetně elektronických) obcí mikroregionu Rožnovsko a také na webových stránkách mikroregionu – www.roznovsko.cz v sekci Projekty.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button