politika

Na volby v Rožnově dohlíží přes 100 osob

Na úvod roku proběhly nejen v Rožnově dvě kola přímé volby prezidenta. I když ve městě zvítězil Jiří Drahoš, celorepublikově byl úspěšnější Miloš Zeman. Spektrum Rožnovska zajímalo, jak náročná je práce v okrskové volební komisi (OVK). Oslovilo proto vedoucí odboru kanceláře starosty Veroniku Janíkovou, která se stará o přípravu voleb.

Co obnáší práce ve volební komisi?

„Každý navržený člen se musí nejprve účastnit tzv. prvního zasedání členů okrskových volebních komisí, které organizuje městský úřad. Během něj složí slib, vylosují ze svého středu předsedu a místopředsedu jednotlivých OVK a získají základní informace k organizaci a průběhu voleb. Předseda a místopředseda se pak účastní podrobného školení organizovaného Českým statistickým úřadem. V první den voleb se členové komisí sejdou ve volební místnosti již před 14 hodinou, aby dokončili poslední přípravy vybavení místností. V průběhu hlasování musí členové OVK řádně kontrolovat oprávněnost příchozích voličů volit, zaznamenávat je do výpisů ze seznamů voličů či vydávat úřední obálky. Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin následuje nejnáročnější část, a to sčítání hlasů.“

Rožnov má 14 volebních okrsků, kolik členů komisí musí ke každým volbám zajistit?

„Minimální počet členů OVK stanoví starosta podle velikosti jednotlivých volebních okrsků – počtu voličů a složitosti sčítání hlasů. Tohoto počtu musí být při volbách vždy dosaženo. Jejich skutečný počet ale závisí na počtu členů, které delegují jednotlivé politické strany a další ze zákona oprávněné osoby. Může se tedy stát, že skutečný počet členů komisí bude vyšší než minimální. V opačném případě jmenuje členy, stejně jako zapisovatele starosta města. V prezidentské volbě bylo celkem 128 členů OVK včetně 14 zapisovatelů, ve volbách do poslanecké sněmovny to bylo 139 členů včetně 14 zapisovatelů.”

Jak se díváte na petici, která během prezidentských voleb proběhla komisemi napříč republikou, a jejímž cílem bylo zvýšení odměny řadových členům komisí?

„Odměny členům komisí jsou nízké a již několik let stejné. Není divu, že petice vznikla. Myslím si, že zvýšení odměny může přispět, zejména mezi studenty, k vyššímu zájmu o tuto práci. Jsem přesvědčena, že si členové OVK zvýšení odměny zaslouží.”

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button