společnost

Náklady na odpady se zvyšují, radnice poplatek nezvedne

Přinášíme dobrou zprávu pro Rožnovany. V roce 2021 budou platit za odpady stejně jako v roce 2020, tedy 684 Kč (základní sazba).  

Ke zdražení poplatku došlo naposledy v prosinci 2020, kdy se po 14 letech zvedla roční sazba z 492 Kč na již zmíněných 684 Kč. „Náklady každoročně rostou – vyšší mzdy, vyšší skládkovné, růst energií. Město je v  posledních letech v odpadech ve ztrátě až 5 milionů korun za rok. Tedy poplatky za odpady nepokryjí náklady na svoz, likvidaci odpadu a  provoz sběrného dvora. Děláme však vše proto, abychom hledali úspory a  zefektivnění, abychom více nezatížili občany,“ informoval místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci, na snímku) s tím, že pro Rožnov je nákladný především provoz sběrného dvora. „Kromě toho dojde v příštím roce také ke zdražení skládkovného, což pro nás dělá asi 2  miliony navíc. Přesto poplatek zdražovat nebudeme. V příštím roce zavádíme nový systém. Popelářská auta budou mít dálkovou čtečku popelnic a  my budeme vědět, kdy byla která z  popelnic svezena i  jak byla plná. Podle toho můžeme navrhnout, že někde nemusí být svoz tak často, někde přidáme popelnice, pokud jsou přeplněné. Budeme ale také diskutovat s  občany – jak snížit produkci odpadu, lépe třídit a  společně udržet zátěž na město i občany co nejníž. Je to náš společný úkol na rok 2021,“ prozradil Kučera. (r)

Finanční úlevy z poplatku za odpady: Základní roční poplatek za odpady bude v Rožnově i v roce 2021 činit 684 Kč/obyvatele. Tuto částku ale neplatí všichni. Jaké má město úlevy od placení tohoto poplatku jsme se zeptali vedoucího finančního odboru Martina Hrnčárka. „Od poplatku jsou úplně osvobozeny děti do 1 roku, lidé, kteří se zdržují > 300 dní v roce mimo ČR nebo ve zdravotnickém zařízení (LDN, psychiatrická léčebna, domovy seniorů apod.) a vězni s odnětím svobody > 300 dnů/rok. Osvobozeni jsou také ti, kteří se nezdržují více jak 300 dnů v místě TP v Rožnově a platí odpady v jiné obci v ČR. Poplatek snížený o 50 % mají např. studenti studující mimo město a jsou tam přechodně ubytováni alespoň 150 dnů, dále poplatníci, jejichž místo přihlášení na území města Rožnov je vzdáleno více než 300 metrů od stanoveného sběrného místa a obyvatelé rekreačních zařízení (např. chata) vzdálených 1 500 metrů od sběrného místa. Na svoz odpadu občanů včetně provozu sběrného dvora půjde v následujícím roce 19 010 000 korun. Likvidace bioodpadu pak přijde na 1 605 000 korun. Inkaso z poplatku je plánováno ve výši 10 600 000 korun,“ informoval Hrnčárek. 

 

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button