společnost

Nepořádek na vlakovém nádraží pod drobnohledem

Nejen místním, ale také návštěvníkům Rožnova, kteří do města přijíždějí vlakem je trnem v oku stav místního vlakového nádraží. Dotčené organizace však slibují nápravu.

Nepořádek na vlakovém nádraží vzniká zejména v důsledku svážení dřeva a lidé si na něj opakovaně stěžují. Spektrum Rožnovska proto oslovilo Správu dopravní železniční cesty (SŽDC), které nádraží patří. „Na rožnovském nádraží probíhá nakládka dřeva pravidelně. Přepravu zajišťuje společnost ČD Cargo. Na tuto apelujeme, aby zajišťovala pravidelný úklid,” uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová a pokračovala: „V případě silného znečištění dopravní cesty musíme ve výjimečných případech přikročit i k vyloučení dané koleje z provozu do řádného uklizení. V rámci výpravní budovy a přilehlých ploch zajišťujeme pravidelný úklid, ten však pozbývá účinku, není-li uklizeno po nakládce dřeva.” V podobném duchu reagovala také mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. „Se zákazníky jsme dohodnuti na pravidelném úklidu na plochách nákladišť. Není však v silách přepravců, uklízet po každé nakládce, a tak je dohodnuta perioda cca 3-4 týdny. Pracovníci ČD Cargo jsou se zákazníky ve styku a v rámci kontrol je upozorňují na potřebu úklidu,” přiblížila situaci Bezuchová a doplnila: „V Rožnově jsme poslední velký úklid organizovali s naším největším zákazníkem v pondělí 5. února. Žádáme občany o určitou shovívavost. ČD Cargo flexibilně reaguje na zvyšující se požadavky těžebních společností, a přispívá tak k eliminaci dopadů kalamity.”

Situaci monitoruje také vedení města, které opakovaně jedná s dotčenými subjekty. „Reagujeme tak na podněty občanů. Se zástupci ČD Cargo máme dohodnut způsob upozorňování v případě problémů s hlukem a prašností. Rovněž nám bylo přislíbilo, to že zákazníci ČD Cargo, a.s. budou více udržovat na nákladišti nejen pořádek, ale také tamní provozní dobu,” zmínil starosta Radim Holiš.

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button