společnost

Nominujte kandidáty na ocenění Osobnost sociální oblasti

Rožnov pod Radhoštěm vyzývá veřejnost k podání návrhů na ocenění osobností sociální oblasti na území města u příležitosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2018.

Ocenění bude uděleno ve dvou kategoriích:

  1. kategorie – Výrazná osobnost sociální oblasti

Ocenění za výrazný přínos v sociální oblasti.

  1. kategorie – Ocenění za dlouhodobý přínos sociální oblasti

Pro osobnost, která v sociální oblasti působí (působila) nejméně 15 let.

Podaný návrh musí obsahovat:

–          kategorii pro ocenění

–          jméno, příjmení, titul, bydliště, telefon, e-mail nominovaného

–          popis působení v sociální oblasti

–          zdůvodnění podávaného návrhu

–          souhlas a podpis nominovaného

–          jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail a podpis navrhovatele

Návrhy doporučujeme podávat na příslušném formuláři, který najdete na www.roznov.cz. Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu, proto žádáme o co nejvýstižnější popis a konkrétní údaje o činnosti nominovaného kandidáta v sociální oblasti. Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při výběru kandidáta na osobnost sociální oblasti.

Nominováni mohou být:

–          osoby, které v sociální oblasti působí nebo působily

–          zaměstnanci sociálních služeb

–          pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných zařízeních

–          lidé působící ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci neziskových aktivit (dobrovolnictví)

–          osoby pečující

Nominace mohou podávat:

–          fyzické i právnické osoby

Došlé návrhy vyhodnotí pracovní skupina ve spolupráci se Sociálním odborem MěÚ Rožnov. Při posuzování návrhů může být uděleno Mimořádné ocenění, za mimořádný čin v sociální oblasti. Ocenění v kategorii I. a II. nemusí být uděleno. Slavnostní ocenění se uskuteční u příležitosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2018.

Návrhy na ocenění osobností sociální oblasti je možno podat do datové schránky Města Rožnova p. R. (epqbwzr), osobně na podatelně MěÚ – Masarykovo náměstí 128 nebo písemně na adresu Městský úřad Rožnov p. R., Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R. do 15. srpna 2018.

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Hana Cábová, Městský úřad Rožnov p. R., Palackého 480, telefon: 571 661 172, e-mail: hana.cabova@roznov.cz.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button