společnost

Nové nádraží již brzy

Již několik let se v Rožnově naplno připravuje celková rekonstrukce vlakového nádraží. Podle informací, které Spektrum Rožnovska exkluzivně získalo od Správy železnic, by stavební práce měly odstartovat ve druhé půlce roku 2022. U této příležitosti jsme položili několik otázek Dušanu Gavendovi, mluvčímu Generálního ředitelství Správy železnic.

V čem bude rekonstrukce spočívat?
„Stavba bude zahrnovat rekonstrukci samotné stanice a částečně i navazujícího úseku trati. V Rožnově vzniknou dvě nová nástupiště s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad kolejí pro komfortní nástup do moderních nízkopodlažních vlaků. Jedno nástupiště bude vnější a druhé poloostrovní jednostranné. Pro přístup k  vlakům bude sloužit přechod propojený chodníkem s oběma nástupišti. Vybuduje se bezbariérový přístup do budovy, na veřejné toalety a na nástupiště. Pro informaci nevidomých bude instalován orientační hlasový majáček. Zvýší se také komfort cestování díky možnosti celodenního nebo krátkodobého parkování přímo u nástupiště a u nádražní budovy, pro cestující budou instalovány nové lavičky, koše a  stojany na kola.
Ve výpravní budově proběhnou dispoziční úpravy. Zvýší se kapacita čekárny, budou vybudovány prostory pro odbavení cestujících a nové sociální zařízení pro veřejnost. Pro budoucí přechod ze zjednodušeného řízení na organizování drážní dopravy podle předpisu D1 je v plánu nový technologický objekt propojený se stávající nádražní budovou společným zastřešením. V takto vytvořeném průchodu na nástupiště z  přednádražního prostoru umístíme stojany na kola hlídané kamerovým systémem.
Co se týká bufetu, tak ten není ve vlastnictví Správy železnic a v rámci této stavby nebude rekonstruován.“

Kdy se začne, kolik bude stát?
„Aktuálně je stavba v projektové přípravě, ke konci letošního roku by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. Samotnou realizaci rekonstrukce v současné době předpokládáme od poloviny roku 2022 do jara 2023. Po dobu opravy nádražní budovy bude zajištěno fungování pokladny, čekárny a WC pro cestující v  mobilních buňkách. Na nezbytnou dobu vznikne provizorní nástupiště. Zavedení náhradní autobusové dopravy se předpokládá pouze během října a listopadu příštího roku. Celkové náklady podle dřívějších předpokladů překročí 150 milionů korun.“

Počítá se i s podchodem?
„Bezbariérový přístup na obě nástupiště bude zajištěn, pro přístup k  vlakům bude mezi oběma nástupišti sloužit přechod. Nový podchod není předmětem této stavby.“

Přibudou nové služby?
„V rámci nové dispozice výpravní budovy se počítá s novými komerčními prostory a s prostory pro zázemí dopravců. V souladu s platnými předpisy vzejdou noví nájemci komerčních prostor z výběrového řízení.“

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button