společnost

Nové povinnosti pro vlastníky jímek na odpadní vody

Na změnu v rozsahu dokladů a jejich povinnému dvouletému archivování upozorňuje provozovatele jímek u rodinných domů odbor životního prostředí rožnovské radnice. V roce 2021 začne platit účinnost předpisů, které umožňují zpětnou kontrolu vyvážení jímek až za období dvou let. Tedy od 1. ledna 2019.

Vodoprávní úřad rožnovské radnice upozorňuje všechny provozovatele jímek na vyvážení pro akumulaci splaškových vod na to, že od 1. ledna platí novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon). „Podobně jako v předchozích letech je provozovatel jímky povinen při kontrole předložit doklad o tom, že jímku řádně vyváží. Nově to ale musí být na centrální čistírnu odpadních vod. Doklad musí navíc povinně obsahovat jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody, lokalizaci jímky, množství odvezené odpadní vody, název osoby, která jímku vyvezla a ČOV, na které budou vody zneškodněny. Doklady o odvozu odpadních vod musí provozovatel jímky při kontrole předkládat až za období dvou posledních let. Už letos proto musí s touto skutečností počítat a potřebné doklady si v plném rozsahu a s potřebnými údaji archivovat,“ upozornila Věra Šulová, vedoucí odboru životního prostředí radnice. „Doporučujeme proto provozovatelům jímek na vyvážení, kteří mají možnost přepojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci, aby tak učinili a vyhnuli se případným problémům s vyvážením a následným dokladováním,“ doplnila Šulová.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button