Blog

O ledařích a rubání ledu

Zajímavosti Richarda Sobotky

Dnes už profese ledaře a výraz ledárna, jako zásobárna přírodního ledu, málem upadly v zapomenutí. Technický pokrok má podobu chladniček a mrazicích boxů, bez nich by se sortiment nabízeného masného zboží zejména v současných teplých zimách velmi ztenčil.

Také v minulosti musel řezník prodávat maso a masné výrobky po celý rok. Téměř každé řeznictví mělo svou ledárnu a led do ní zajišťovali chlapi ledaři.

Kronikář Alois Bělunek zaznamenal: „Sklepy byly zbudovány ve břehu. Led růbalo v potoku Hážovce a na rybníce v Tylovicích na Mlýnku v lednu a v únoru několik desítek mužů a odváželo ho až osmi párami koní. Největším odběratelem byl rožnovský pivovar, pak řezníci, hostinští a někteří obchodníci. Led se ukládal ve sklepích do zadních míst, zakrýval se slámou a měchy, tak vydržel celý rok.“

Ještě v polovině 20. století bývala zima každý rok a také potoky mívaly víc vody. Ledovat se začínalo hned jak přišla zima a zamrzl potok. Řezník si najal tři čtyři chlapy, kteří brali led z potoka nebo z rybníka, naváželi jej do ledovny v řeznictví. Led, který namrzl až koncem února se již nerubal, byl prý měkký a přes léto nevydržel tak dlouho, jako led listopadový nebo prosincový.

Ledovna byla umístěna na severní straně budovy, rozměry asi čtyři krát čtyři metry, do ní se vešlo na čtyřicet kubíků ledu. Pod stropem byly průlezy. Těmi ledaři prolézali, když led po celém prostoru utloukali, udusávali, a navíc prosypávali solí a tak vytvořili kompaktní ledovou hmotu od podlahy až po strop.

Od vedlejší místnosti byla ledovna oddělena dřevěnou přepážkou, sáláním chladu se v ní teplota držela pár stupňů nad nulou. Tam měl řezník odvěšené maso, salámy, masné výrobky. Spotřeba masa nebyla tehdy příliš velká, na vesnici se obvykle dva řezníci domluvili, vzali dohromady jednu krávu, každý půlku, pak ji prodávali třeba čtrnáct dnů.

Led v ledovni vydržel až do října. Pak už začínaly chladnější dny a teplota v chladicí místnosti zůstávala i se zbytkem ledu nízká.

V současné době se díky vyspělé technice trvanlivost masných výrobků prodloužila a také sortiment mnohonásobně převyšuje někdejší nabídku. Používají se chladicí i mrazicí boxy. Zmražené zboží se přepravuje speciálními chladírenskými vozy. Díky technologii mrazení se k nám dovážejí výrobky i ze vzdálených zemí, například z Dánska zmrzlá játra, která se po rozmrazení dostávají ke spotřebiteli jako čerstvé zboží. U běžného zboží si však řeznictví objedná jen takové množství, kolik vyžaduje trh, takže maso nezůstává v chladírenských boxech déle, než čtyřiadvacet hodin a zákazník má prakticky každý den nabídku čerstvého zboží.

Díky současné moderní chladírenské technice je dnes někdejší profese ledařů málem zapomenutá. Se zánikem ledařského řemesla jakoby zanikly i pořádné valašské zimy. (sb)

foto: Zima v Rožnově roku 2006. Tehdy musely být přívaly sněhu odstraňovány, aby nezpůsobily větší škodu. 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button