společnost

Občany zajímá připravovaná proměna Nábřeží Dukelských hrdinů, město připravuje virtuální projednání

V návaznosti na rekonstrukci hlavní komunikace I/35 v úseku od knihovny směrem k hotelu Eroplán připravuje město dlouho zvažovanou úpravu doplnění zeleně k řece Bečvě, čímž chce dokončit záměr revitalizace Městského parku a jeho otevření směrem k řece. Navazuje se zde na jednání s Povodím Moravy o možnosti výsadby zeleně přímo do břehů a v neposlední řadě také na úkol vyplývající z územního plánu, doplňovat zeleň ke stavbám s vlivem na okolí, kam patří i silnice. Dosavadní chodník by tak nahradila nová výsadba stromů a několika keřových skupin. Ta má za úkol zlepšit mikroklimatické podmínky nejen návštěvníkům v parku, ale také obyvatelům bytové zástavby v přilehlém okolí. Pro občany je spolu s TV Beskyd připravována komentovaná prohlídka formou videa a zároveň vizualizace projektu, následně budou mít zájemci možnost dotázat se na vše, co je k danému tématu zajímá.

Aktuálně připravená studie znázorňuje výsadbu stromů a keřů v oblasti nábřeží Dukelských hrdinů. Stromy v rozestupu 4 – 6 metrů mají za úkol zachytit zejména prach způsobený projíždějícími automobily, zároveň mají zadržet vodu a zlepšit mikroklimatické podmínky – zmírnit výkyvy způsobené horkými dny. Koruna těchto stromů bude vyvětvena ve výšce okolo 2 metrů a později výše, tudíž nebude bránit výhledům na řeku kolemjdoucím ani projíždějícím automobilům. „Nechceme tvořit žádnou zelenou stěnu, která by znemožnila průhled k řece a parku. I z tohoto důvodu je připravena výsadba v širokém rozestupu, což bude tvořit dojem stromořadí, které naopak k řece ve městě patří. Podobně je tomu například na Tyršově nábřeží a dojem z Nábřeží Dukelských hrdinů by měl být v budoucnu podobný. Ani keře, které doplní výsadbu, nebudou zátarasem ve výhledu, jelikož nejsou zamýšleny jako podrost stromů,“ popsala místostarostka Kristýna Kosová. Občané se nyní zajímají právě o to, zda zde nevznikne efekt zelené stěny, která by mohla negativně ovlivnit proudění vzduchu a tím udržet exhalace z dopravy na ulici a v blízkosti jejich domů, ale takto není projekt připravován.

Aktuální chodník, který vede mezi řekou a silnicí, má nižší využití, jeho zrušení bylo zvažováno i z důvodu údržby a oprav. I o tom bude vedená diskuze v rámci projednání. „Momentálně čekáme na projektovou dokumentaci, podle které připravíme vizualizaci. Do fotografií zakreslíme připravovanou výsadbu, tak aby si občané mohli přesněji představit, jak budou stromy kolem řeky vypadat,“ doplnila místostarostka Kristýna Kosová.

S ohledem na epidemiologickou situaci není možné zrealizovat veřejné projednání na místě, proto bude připraveno představení projektu online formou. V posledním březnovém týdnu bude natočena komentovaná prohlídka nábřeží spolu s vizualizací projektu a následně budou mít občané možnost dotazovat se na dané téma. Všechny otázky budou poté zodpovězeny a vysvětleny, případně zapracovány do projektu.

Studie nábřeží Dukelských hrdinů dostupná zde.

(měú)

více

Čtěte také

jeden komentář

  1. Dobrý den,
    titulek příspěvku „Občany zajímá připravovaná proměna Nábřeží Dukelských hrdinů…“ je pravdivý jen částečně. Informujte prosím objektivně také o spontánní petici občanů, kteří se o proměnu více než „zajímají,“ mají o ní pochybnosti a nesouhlasí s ní. Petice je nyní zveřejněna na  oficiálních webových stránkách města spolu s vizualizacemi a rozhovorem s paní místostarostkou Kristýnou Kosovou, i její odpovědí na petici (viz https://www.roznov.cz/nabrezi-dukelskych-hrdinu-vysadba-zelene/d-30021). Řada spoluobčanů se k informacím na těchto nových médiích vůbec nedostane a o této iniciativě nemá tušení. Informace z klasických tištěných médií by pro ně byla dostupnější. Vždyť to bylo právě Spektrum Rožnovska, které ve svém lednovém čísle 2021 vůbec poprvé přineslo veřejnosti informaci o plánované „dlouho zvažované“ revitalizaci Nábřeží.
    Ještě snad zmíním, že ne všechny otázky položené v petici občanů byly uspokojivě zodpovězeny.
    Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button