společnost

Odešel emeritní ředitel školy Ing. František Kandrnal

Zemřel 13. března 2022 ve věku nedožitých 74 let.

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a  připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“ Antoine de Saint-Exupéry

První zářijový den roku 1990 usedl za kormidlo školy její nový ředitel, Ing. František Kandrnal.
Převzal tehdejší SPŠE v časech plných euforie z nově nabyté svobody, návratu demokracie, v časech velkých politických, společenských a ekonomických změn. Měl před sebou nelehký úkol. Musel najít nové zaměření školy, které obstojí v podmínkách tržní ekonomiky, získat pro svou vizi pedagogický sbor. Podařilo se. Výsledkem společné práce byl vznik nového studijního oboru Elektronické počítačové systémy. Dosavadní elektrotechnické odborné zaměření školy se v něm úspěšně skloubilo s odbornostmi z oblasti výpočetní techniky a  z  rodící se oblasti informačních technologií.
Atraktivita oboru se projevila velkým zájmem o jeho studium. Správný výběr jeho zaměření potvrdilo uplatnění absolventů na trhu práce. Vysoká úroveň nabytých odborných znalostí se stala garancí jejich úspěšného studia na vysokých školách.

Rožnovská „VAKUOVKA“ si dokázala i za nových podmínek udržet svou konkurenceschopnost a prestiž. A nejen za to patří jejímu tehdejšímu řediteli, Ing. Františku Kandrnalovi, který školu řídil až do roku 2006, velké uznání a poděkování.

Za pedagogický sbor Jaromír Štrunc

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button