Spektrum Rožnovska

Hledá se rovnováha mezi dopravou a klidným místem pro život

Plán udržitelné mobility má zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem. Má zlepšit bezpečnost, snížit znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie, zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží, přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu.

Město připraví se skupinou odborníků takzvaný plán udržitelné mobility. Pracovat se na něm bude dva roky. Poté se stane klíčovým nástrojem, který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po Rožnově po Radhoštěm a jeho okolí na desítky let.

Tento strategický dokument stanoví na základě komplexní analýzy dopravních, ekonomických i demografických údajů opatření, jejichž realizace umožní uspokojení potřeb mobility lidí i firem Zaměřen bude na pěší dopravu, cyklistiku, prostředky veřejné dopravy, automobily i na způsoby přepravy zboží.

„Donedávna se všechny dopravní plány podřizovaly hlavně rostoucímu počtu aut v ulicích a silnice se rozšiřovaly. Kdyby to takhle šlo dál, ve městě by nezbyl žádný prostor pro příjemný život lidí,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje městského úřadu Ivo Marcin.

Plán udržitelné mobility nemá za cíl bezmyšlenkovitě omezovat provoz ve městě, jeho úkolem je najít rovnováhu mezi efektivní dopravou a místem pro život.

„Proto budeme chtít, aby se do plánu zapojila i veřejnost. Lidé nejlépe vědí, co je pálí a co by se mělo v jejich okolí v dopravě změnit,“ řekl Ivo Marcin.

Nový strategický dokument zajistí, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem. Zlepší se bezpečnost, sníží se znečištění ovzduší, zatížení hlukem, emise skleníkových plynů a spotřeba energie, zlepší se účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží, dojde ke zvýšení atraktivnosti a kvality prostředí Rožnova pod Radhoštěm a městského designu.

„Základním principem tvorby takového plánu jsou jednoznačná vstupní data. Proto se zaměříme na podrobné průzkumy zatíženosti ulic města, dopravního chování obyvatel, jejich ochoty měnit dopravní návyky a podobně. Plán pak stanoví jasnou vizi a měřitelné cíle, které by při svém naplňování měli k vizi směřovat. Velmi podstatné je zapojení co nejširší základny obyvatel,“ podotkl městský architekt Jan Horký.

V současnosti se plán udržitelné mobility tvoří ve velkých městech jako jsou Praha, Brno či Ostrava, tak v těch menších, například v Mostu, Litvínovu či Přerovu.

„V Rožnově je zajímavé uvažovat o rozsahu plánu na celé spádové území, ale musí se vyřešit otázka financování takového plánu městem pro jiné obce,“ doplnil Jan Horký.

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button